Проблем с регистрацията

diva4et0o0

Registered
Имам следня проблем дава ми грешка на
Parse error: parse error in C:\Program Files\xampp\htdocs\register.php on line 49
ето го и 49 ред
но по добре да ви дам целя код да видите какви съм ги забъркал :p
Код:
<?php
include 'functions.php';

if(!$_SESSION['is_logged']==true)
{
  if($_POST['form_submit']==1)
  {
    $name=trim($_POST['name']);
    $pas=trim($_POST['pass']);
    $pas2=trim($_POST['pass2']);
    $email=trim($_POST['mail']);

    if(strlen($name)<4)
    {
      $error_array['name']='<font color="#cc0000">Невалидно име</font>';
    }
    if(strlen($pas)<4)
    {
      $error_array['pas']='<font color="#cc0000">Кратка парола</font>';
    }
    if($pas!=$pas2)
    {
      $error_array['pass']='<font color="#cc0000">Паролите не савпадат</font>';
    }
if(!eregi("^[[:alnum:]][a-z0-9_.-]*@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$", $email))
{
$error_array['mail']='<font color="#cc0000">Е-майла е не ваилиден</font>';
}
if(!count($error_array)>0)
{
  db_init();
  $sql='SELECT COUNT(*) as cnt FROM users WHERE name="'.addslashes($name).'" OR email="'.addslashes($email).'"';
$res=mysql_query($sql);
$row=mysql_fetch_assoc($res);
if($row['cnt']==0);
{
  mysql_query('INSERT INTO users (name,pass,email,date_reg)
VALUES("'.addslashes($name).'","'.md5($pass).'","'.addslashes($email).'",'.time().')');
        if(mysql_error())
        {
          $error_array['sql']='Регистрацията е не оспешна. Опитаите отново';
        }
        else
        {header('Location: index.php');
          exit;
        }

}
else
{
  $error_array['name']='<font color="#cc0000">Името вече е регистрирано</font>';
  $error_array['mail']='<font color="#cc0000">Е-майла вече е регистриран</font>';
}}
 }
    my_header('Регистрация');
    if($error_array['sql'])
    {
      echo $error_array['sql'];
    }
  ?>
<form action="register.php" method="POST" >
  Име:<input type="text" name="name" value="" /><?php if($error_array['name']) {
    echo $error_array['name'];}?><br />
  Парола:<input type="password" name="pass" value="" /><?php if($error_array['pas']) {
    echo $error_array['pas'];}?><br />
  Повтори парола:<input type="password" name="pass2" value="" /><?php if($error_array['pass']) {
    echo $error_array['pass'];}?><br />
  Е-майл:<input type="text" name="mail" value="" /><?php if($error_array['mail']) {
    echo $error_array['mail'];}?><br />
  <input type="hidden" name="form_submit" value="1" />
  <input type="submit" value="Регистрирай се" name="" />
</form>

  <?php

}
else
{
  header('Location: index.php');
  exit;
}

footer();
 
със това се оправих сега ако някой ми помогне да се оправя с това да не саздава вече регистриран акунт
Код:
<?php
include 'functions.php';

if(!$_SESSION['is_logged']==true)
{
  if($_POST['form_submit']==1)
  {
    $name=trim($_POST['name']);
    $pas=trim($_POST['pass']);
    $pas2=trim($_POST['pass2']);
    $email=trim($_POST['mail']);

    if(strlen($name)<4)
    {
      $error_array['name']='<font color="#cc0000">Невалидно име</font>';
    }
    if(strlen($pas)<4)
    {
      $error_array['pas']='<font color="#cc0000">Кратка парола</font>';
    }
    if($pas!=$pas2)
    {
      $error_array['pass']='<font color="#cc0000">Паролите не савпадат</font>';
    }
if(!eregi("^[[:alnum:]][a-z0-9_.-]*@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$", $email))
{
$error_array['mail']='<font color="#cc0000">Е-майла е не ваилиден</font>';
}
if(!count($error_array)>0)
{
  db_init();
  $sql='SELECT COUNT(*) as cnt FROM users WHERE name="'.addslashes($name).'" OR email="'.addslashes($email).'"';
$res=mysql_query($sql);
$row=mysql_fetch_assoc($res);
if($row['cnt']==0);
{
  mysql_query('INSERT INTO users (name,pass,email,date_reg)
VALUES("'.addslashes($name).'","'.md5($pass).'","'.addslashes($email).'",'.time().')');
        if(mysql_error())
        {
          $error_array['sql']='Регистрацията е не оспешна. Опитаите отново';
        }
        else
        { header('Location: index.php');
          exit;
        }

}
}
else
{
  $error_array['name']='<font color="#cc0000">Името вече е регистрирано</font>';
  $error_array['mail']='<font color="#cc0000">Е-майла вече е регистриран</font>';
}
 }
    my_header('Регистрация');
    if($error_array['sql'])
    {
      echo $error_array['sql'];
    }
  ?>
<form action="register.php" method="POST" >
  Име:<input type="text" name="name" value="" /><?php if($error_array['name']) {
    echo $error_array['name'];}?><br />
  Парола:<input type="password" name="pass" value="" /><?php if($error_array['pas']) {
    echo $error_array['pas'];}?><br />
  Повтори парола:<input type="password" name="pass2" value="" /><?php if($error_array['pass']) {
    echo $error_array['pass'];}?><br />
  Е-майл:<input type="text" name="mail" value="" /><?php if($error_array['mail']) {
    echo $error_array['mail'];}?><br />
  <input type="hidden" name="form_submit" value="1" />
  <input type="submit" value="Регистрирай се" name="" />
</form>

  <?php

}
else
{
  header('Location: index.php');
  exit;
}

footer();
 
$username = $_POST[username];
$password = $_POST[password1];
$query = "SELECT COUNT(*) FROM `users` WHERE username='$username' AND password='$password'";
$result = mysql_result(mysql_query($query), 0, 0);
И после проверката където искаш:
if($result>0) {
ако е има повече от 1 съвпадения!!!
} else {
ако всичко е нормално се изпълнява кода за запис
} :?: :D
 

Горе