Проблем с db_connect.php

moreto

Registered
Здравейте,
имам проблем с инсталирането на една система Manager Arena.
Изпълних инструкциите от readme файла.
Installation Instructions:

Using phpMyAdmin, create a new database. (remember to add a user to the databse)
Select the new database in phpMyAdmin, and select 'SQL' to import the database data.
Browse to the folder where you extracted the files, and open the file fb.sql, then click 'go' to import the file.

Edit the file db_connect.php Here you need to replace the following values to relate to your configuration:

$db_user = 'enter_username'; here you need to enter the username you added to the database that was created
$db_pass = 'enter_password'; enter the password you use to access phpMyAdmin
$db_host = 'localhost'; This should be left as it is.
$db_name = 'enter_database_name'; Enter the database name you created. You may need to prefix this with the username (see below)


при отварянето на системата на http://vertina.info/futbol/
ми дава следната грешка
Warning: require_once(DB.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/vertinai/public_html/futbol/db_connect.php on line 7

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'DB.php' (include_path='/usr/local/php4/lib/php:.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/vertinai/public_html/futbol/db_connect.php on line 7

на 7 ред в db_connect.php
require_once 'DB.php'; "

Някой може ли да ми каже къде е проблема ?
Такъв файл DB.php няма в директорията..
 
Потърси из папките, няма начин да няма този файл.Иначе няма как да се налучка тази статична функция, за да се напише!
 
приятел няма го този файл
db_connect.php

<?php//require the PEAR::DB classes.

require_once 'DB.php';


$db_engine = 'mysql';
$db_user = '****';
$db_pass = '*****';
$db_host = 'localhost';
$db_name = '*****';

$datasource = $db_engine.'://'.
$db_user.':'.
$db_pass.'@'.
$db_host.'/'.
$db_name;


$db_object = DB::connect($datasource, TRUE);/* assign database object in $db_object,

if the connection fails $db_object will contain

the error message. */

// If $db_object contains an error:

// error and exit.

if(DB::isError($db_object)) {
die($db_object->getMessage());
}

$db_object->setFetchMode(DB_FETCHMODE_ASSOC);

// we write this later on, ignore for now.

include('check_login.php');

?>
 
а бе момче човека право ти каза .. файла или трябва да го има някъде или просто остави тази системка .. тей като ние не можем да налучкваме какъв код има в този файл .. :(
 

Горе