Проблем с T_VARIABLE

index

Super Moderator
Имам проблем ..
Етого сорса.
Код:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
</head>
<body>
<form action="?" method="get">
<center>РЕШАВАНЕ НА КВАДРАТНО УРАВНЕНИЕ</center>
Търсене на дискриминанта:<br>
Моля ваведете стойности на <br>
<b>a</b> и <b>b</b> и <b>c</b><br>
<!-diskriminanta->
 <input name="a" type="text" value="a" size="5" />
  <input name="b" type="text" value="b" size="5" />
	 <input name="c" type="text" value="c" size="5" />
 <input name="4" type="hidden" value="4" />
<!-Diskriminanta->
<br>
<p></p><p></p><p></p>
<!-Izbor koe da se izrazi X ili Y ->
<select name="izraz">
<option value="x">Израцяване на :<b>X</b>:</option>
<option value="y">Израцяване на :<b>Y</b>:</option>

</select>
<!-Izbor koe da se izrazi X ili Y ->
<br>
	 <input type="submit" value="Изчисли" />
</form>
<?php
$a = $_GET['a'];
$b = $_GET['b'];
$c = $_GET['c'];
$k = $_GET['4'];
$st = $_GET['izraz'];
//diskriminanta
$d = $b * $b ;
$d1 = $d - $k *$a * $c ;
//diskriminanta
//izrazqwane na X ili Y
 if ($d1 > 0) 
{
$del = 2*$a 
$stoinost1 = (-$b + sqrt($d1))/ $del ;
$stoinost2 =(-$b - sqrt($d1))/ $del;
}
else
 if ($d1 == 0)
 {
$stoinost1=$stoinost2=(-$b - sqrt(0))/ $del;
}
else 
{
echo ('Няма решение')
}

echo 'Резултата е :<br>Дискриминанта e  '.$d1 ; 
echo '<br>' ;
?>

</body>
</html>
Каде е грешката. ??
 

mizarck

Registered
Код:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
</head>
<body>
<form action="?" method="get">
<center>РЕШАВАНЕ НА КВАДРАТНО УРАВНЕНИЕ</center>
Търсене на дискриминанта:<br>
Моля ваведете стойности на <br>
<b>a</b> и <b>b</b> и <b>c</b><br>
<!-diskriminanta->
 <input name="a" type="text" value="a" size="5" />
  <input name="b" type="text" value="b" size="5" />
   <input name="c" type="text" value="c" size="5" />
 <input name="4" type="hidden" value="4" />
<!-Diskriminanta->
<br>
<p></p><p></p><p></p>
<!-Izbor koe da se izrazi X ili Y ->
<select name="izraz">
<option value="x">Израцяване на :<b>X</b>:</option>
<option value="y">Израцяване на :<b>Y</b>:</option>

</select>
<!-Izbor koe da se izrazi X ili Y ->
<br>
   <input type="submit" value="Изчисли" />
</form>
<?php
$a = $_GET['a'];
$b = $_GET['b'];
$c = $_GET['c'];
$k = $_GET['4'];
$st = $_GET['izraz'];
//diskriminanta
$d = $b * $b ;
$d1 = $d - $k *$a * $c ;
//diskriminanta
//izrazqwane na X ili Y
if ($d1 > 0)
{
$del = 2*$a
$stoinost1 = ($b + sqrt($d1))/ $del ;
$stoinost2 =($b - sqrt($d1))/ $del;
}elseif ($d1 == 0)
{
$stoinost1=$stoinost2=(-$b - sqrt(0))/ $del;
}else
{
echo ('Няма решение')
}

echo 'Резултата е :<br>Дискриминанта e  '.$d1 ; 
echo '<br>' ;
?>

</body>
</html>
 

index

Super Moderator
Проработи с главната помощ на Бафиту
Код:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
</head>
<body>

<style type="text/css">

</style>

<form action="?" method="get">
<center>РЕШАВАНЕ НА КВАДРАТНО УРАВНЕНИЕ</center>
Търсене на дискриминанта:<br>
Моля ваведете стойности на <br>
<b>a</b> и <b>b</b> и <b>c</b><br>
<!-diskriminanta->
 <input name="a" type="text" value="a" size="5" />
  <input name="b" type="text" value="b" size="5" />
   <input name="c" type="text" value="c" size="5" />
 <input name="4" type="hidden" value="4" />
<!-Diskriminanta->
<br>
<p></p><p></p><p></p>
<!-Izbor koe da se izrazi X ili Y ->
Търсене на X или Y.
<br>
Моля изберете какво искате да изразите.
<br>
<select name="izraz">
<option value="x">Изразяване на :X:</option>
<option value="y">Изразяване на :Y:</option>
</select>
<!-Izbor koe da se izrazi X ili Y ->
<br>
<p></p><p></p><p></p>
   <input type="submit" name="submit" value="Изчисли" />
</form>
<?php
if(isset($_GET['submit'])){
$a = $_GET['a'];
$b = $_GET['b'];
$c = $_GET['c'];
$k = $_GET['4'];
$st = $_GET['izraz'];
//diskriminanta
$d = $b * $b ;
$d1 = $d - $k *$a * $c ;
//diskriminanta
//izrazqwane na X ili Y
if ($d1 > 0)
{
$del = 2*$a ;
$stoinost1 = (-$b + sqrt($d1))/ $del ;
$stoinost2 =(-$b - sqrt($d1))/ $del;
}elseif ($d1 == 0)
{
$stoinost1=$stoinost2=(-$b - sqrt(0))/ $del;
}else
{
echo ('<span class="style2">Няма решение</span><br>');
}
//izrazqwane na X ili Y
//izvejdane na rezultatite
echo 'Резултата е :<br>Дискриминанта e '.$d1 ;
echo '<br>' ;
echo $st.'1 ='.$stoinost1 ;
echo '<br>';
echo $st.'2 ='.$stoinost2 ;
//izvejdane na rezultatite
 }
?>


</body>
</html>
Едит:
Грешката в изчисляването на X или Y e поправена. :)
 

Горе