Проблем с Vote.

sentenello

Registered
Здравйте.
Първо ще ви дам SQL-a и индекса, а след това ще ви кажа какви са ми проблемите.Та ...

SQL
Код:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vote_table` (
  `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
  `ip` text character set utf8 NOT NULL,
  `edno` int(11) NOT NULL,
  `hiks` int(11) NOT NULL,
  `dve` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

Index
Код:
<?
	$dbhost = 'localhost';
	$dbuser = 'root';
	$dbpass = '';
	$dbname = 'vote';
	$db = mysql_connect($dhost,$dbuser,$dbpass);
				if (!$db)
					{
						die('Умря.');
					}
	mysql_select_db($dbname);
	mysql_query("SET NAMES 'utf-8'");
	mysql_query("SET SESSION collation_connection =`utf8_general_ci`");
	
	$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
	
	$qr_check = mysql_query("SELECT * FROM vote_table");
	while($row = mysql_fetch_array($qr_check)) {
		if($ip == $row['ip']) {
			$x = '1';
			break;
		}
	}
	
	if($_POST['submit'] and $x != '1') {
		if ((int)$_POST['group1']==1) {
			mysql_query("INSERT INTO vote_table (ip, edno) VALUES ('".$ip."', '1')");
			$x = '1';
		}
		if ((int)$_POST['group1']==2) {
			mysql_query("INSERT INTO vote_table (ip, hiks) VALUES ('".$ip."', '1')");
			$x = '1';
		}
		if ((int)$_POST['group1']==3) {
			mysql_query("INSERT INTO vote_table (ip, dve) VALUES ('".$ip."', '1')");
			$x = '1';
		}
	}
	
	if ($x != '1') {
			$form = "
				<form method='POST' action='".$_SERVER['PHP_SELF']."'>
				<input type=\"radio\" name=\"group1\" value=\"1\" /> 1<br />
				<input type=\"radio\" name=\"group1\" value=\"2\" /> X<br />
				<input type=\"radio\" name=\"group1\" value=\"3\" /> 2<br />
				<input type='submit' name='submit' value='Гласувай' />
				</form>
			";
	}
	else if ($x == '1') {
		$edno = array();
		$hiks = array();
		$dve = array();
		
		$i = 0;
		$qr_check = mysql_query("SELECT * FROM vote_table");
		while($row2 = mysql_fetch_array($qr_check)) {
			if ($row2['edno'] == '1') {
				$edno[$i] = $row2['edno'];
			}
			if ($row2['hiks'] == '1') {
				$hiks[$i] = $row2['hiks'];
			}
			if ($row2['dve'] == '1') {
				$dve[$i] = $row2['dve'];
			}
			$i++;
		}
	
		$all = count(mysql_fetch_array($qr_check));
		$edno1 = count($edno);
		$hiksx = count($hiks);
		$dve2 = count($dve);
		
		$edno_pr = round($edno1 * 100/$all);
		$hiks_pr = round($hiksx * 100/$all);
		$dve_pr = round($dve2 * 100/$all);
		
		echo "<div id='edno' style='display: block; width:".$edno_pr."px; height: 5px; font-size: 1px; background: #45D7DD;'></div>".$edno_pr."%<br />
		<div id='hiks' style='display: block; width:".$hiks_pr."px; height: 5px; font-size: 1px; background: #45D7DD;'></div>".$hiks_pr."%<br />
		<div id='dve' style='display: block; width:".$dve_pr."px; height: 5px; font-size: 1px; background: #45D7DD;'></div>".$dve_pr."%";
	}
	
?>

<html>
<head>
<title>VOTE</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
</head>
<body>
<?
	echo $form;
?>
</body>
</html>


Проблема който ми изниква е че ми дава 1Х2 вертикално, а аз искам да са хоризонтално. Другия проблем е ето този

Код:
Notice: Undefined variable: dhost in c:\program files\easyphp1-8\www\index.php on line 6

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-8\www\index.php on line 18

Notice: Undefined index: submit in c:\program files\easyphp1-8\www\index.php on line 25

Notice: Undefined variable: x in c:\program files\easyphp1-8\www\index.php on line 40

Благодаря на помогналите. Давам +1
 
$db = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);

Това са ти грешкте в MySQL а какво ти дава, какво е това 1Х2 ?
 
Това 1Х2 е свързано с прогнозиране на футболни срещи.

Благодаря ти. Първата грешка свързана с връзката към базатаданни естествено се оправи, но другите продължават да излизат.
 

Горе