Проклет енкодинг...

What

Registered
Какъвто и енкодинг да слагам , колкто и да преобразувам с iconv от един в друг не иска резутата от този код да излезе на кирилица...

Код:
	$dom = new domDocument;
	@$dom->loadHTML($explo[0]);
	$dom->preserveWhiteSpace = false;
	$content = $dom->getElementsByTagname("tr");
	$out = array();
	foreach ($content as $item){
		$out[] = $item->nodeValue;
	}
	 print_r($out);


значи с charset=utf-8 излизат следните знаци
åäîñòàòú÷íî ðåñóðñè
с другите енкодинги
Ïðèåìè îôåðòà òГ

някой знае ли как да го оправя?
 
А във файла ако сложиш
Код:
<?php header('Content-Type: text/html; charset=windows-1251'); ?>
 
Трябва да ги имаш и двете , както и двете да са с еднакъв енкодинг.Ако си решил да караш с windows-1251 , само него слагаш навсякъде.
 

Горе