Промняна на галерия

beta16

Registered
може ли да премахнете цялата част за категориите и да може да имам по 7 снимки на ред ето го кода
Код:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>PHP Галерия</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>

<body>

<?php

// КОНФИГУРАЦИЯ //

$pics_folder = "pics"; // в коя папка са картинките и категориите
$max_width = 150; // максимална широчина
$max_height = 150; // максимална височина
$pics_per_page = 25; // по колко картинки на страница
$pics_ex = array('jpg','jpeg','gif','png'); // кои файлове да зачита като картинки

// КРАЙ НА КОНФИГУРАЦИЯТА //

function resize($pic)
{
  global $max_width, $max_height;
  $max_width_pic = $max_width;
  $max_height_pic = $max_height;
  list($width,$height) = getimagesize($pic);
  $ratio = $width / $height;
  
  if ($width > $max_width_pic || $height > $max_height_pic)
  {
    if ($width > $height)
    {
      $width = $max_width_pic;
      $height = $width / $ratio;
    }
    elseif ($width < $height)
    {
      $height = $max_height_pic;
      $width = $height * $ratio;
    }
    elseif ($width == $height)
    {
      $width = $max_width_pic;
      $height = $max_height_pic;
    }
  }
  $width = intval($width);
  $height = intval($height);
  return array("width" => $width, "height" => $height);
}

$pics_folder = preg_replace('/[\/]+/', '/', $pics_folder.'/');

function all_images()
{
  global $pics_folder, $pics_ex;
  $folders = array($pics_folder);
  $checked = array($pics_folder);
  $out_files = array();
  while (count($folders))
  {
    foreach ($folders as $folder)
    {
      array_shift($folders);
      $dir = opendir($folder);
      while ($file = readdir($dir))
      {
        if ($file != '.' && $file != '..')
        {
          if (is_file($folder.$file) && in_array(strtolower(end(explode(".", $file))), $pics_ex))
          {
            $out_files[] = $folder.$file;
          }
          elseif (is_dir($folder.$file) && !in_array($folder.$file.'/', $checked))
          {
            $folders[] = $folder.$file.'/';
            $checked[] = $folder.$file.'/';
          }
        }
      }
    }
  }
  return $out_files;
}

$all_images = all_images();

$category = false;
if (preg_match('/^[a-zа-я]+((->)[a-zа-я]+)*$/i', $_GET['kat']))
{
  $category = (is_dir($pics_folder.str_replace('->', '/', $_GET['kat']))) ? str_replace('->', '\/', $_GET['kat']) : false;
}

$out_images = array();
foreach ($all_images as $image)
{
  $raz = explode("/", $image);
  array_shift($raz);
  array_pop($raz);
  
  if ($category && !preg_match("/^$category/", implode("/", $raz))) continue;
  $out_images[] = $image;
}

$masiv = @array_chunk($out_images, $pics_per_page, true);

$stranici = floor(count($out_images) / $pics_per_page);
if ((count($out_images) % $pics_per_page) > 0) { $stranici++; }

if (is_numeric($_GET['page']) && $_GET['page'] <= $stranici) {
  $page = $_GET['page'];
} else {
  $page = 1;
}

$red = 1;
echo "<table border=\"0\">
<tr>\n";
foreach ($masiv[($page - 1)] as $pic)
{
  $resize = resize($pic);
  $razp = explode("/", $pic);
  array_shift($razp);
  array_pop($razp);
  
  $kat = array();
  for ($i=0;$i<count($razp);$i++)
  {
    $url = array();
    for($i2=0;$i2<=$i;$i2++)
    {
      $url[] = $razp[$i2];
    }
    $kat[] = '<a href="?kat='.implode("->", $url).'">'.$razp[$i].'</a>';
  }
  
  echo "<td><a href=\"{$pic}\" target=\"_blank\"><img src=\"{$pic}\" width=\"".$resize['width']."\" height=\"".$resize['height']."\" border=\"0\"></a><br />Категория:<br />".((count($kat)) ? implode(" -> ", $kat) : "Няма")."</td>\n";
  if ($red == floor(sqrt($pics_per_page))) { $red = 1; echo "</tr><tr>\n"; } else { $red++; }
}
echo "</tr>
</table>";

echo "<br><br><br />Страници: ";
for ($i=1;$i<=$stranici;$i++) {
  if ($page != $i) {
    echo "<a href=\"?page=$i".(($category) ? '&kat='.$_GET['kat'] : '')."\">$i</a> ";
  } else {
    echo "$i ";
  }
}
?>
 
Код:
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>PHP Галерия</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>

<body>

<?php

// КОНФИГУРАЦИЯ //

$pics_folder = "pics"; // в коя папка са картинките и категориите
$max_width = 150; // максимална широчина
$max_height = 150; // максимална височина
$pics_per_page = 7; // по колко картинки на страница
$pics_ex = array('jpg','jpeg','gif','png'); // кои файлове да зачита като картинки

// КРАЙ НА КОНФИГУРАЦИЯТА //

function resize($pic)
{
  global $max_width, $max_height;
  $max_width_pic = $max_width;
  $max_height_pic = $max_height;
  list($width,$height) = getimagesize($pic);
  $ratio = $width / $height;
  
  if ($width > $max_width_pic || $height > $max_height_pic)
  {
    if ($width > $height)
    {
      $width = $max_width_pic;
      $height = $width / $ratio;
    }
    elseif ($width < $height)
    {
      $height = $max_height_pic;
      $width = $height * $ratio;
    }
    elseif ($width == $height)
    {
      $width = $max_width_pic;
      $height = $max_height_pic;
    }
  }
  $width = intval($width);
  $height = intval($height);
  return array("width" => $width, "height" => $height);
}

$pics_folder = preg_replace('/[\/]+/', '/', $pics_folder.'/');

function all_images()
{
  global $pics_folder, $pics_ex;
  $folders = array($pics_folder);
  $checked = array($pics_folder);
  $out_files = array();
  while (count($folders))
  {
    foreach ($folders as $folder)
    {
      array_shift($folders);
      $dir = opendir($folder);
      while ($file = readdir($dir))
      {
        if ($file != '.' && $file != '..')
        {
          if (is_file($folder.$file) && in_array(strtolower(end(explode(".", $file))), $pics_ex))
          {
            $out_files[] = $folder.$file;
          }
          elseif (is_dir($folder.$file) && !in_array($folder.$file.'/', $checked))
          {
            $folders[] = $folder.$file.'/';
            $checked[] = $folder.$file.'/';
          }
        }
      }
    }
  }
  return $out_files;
}

$all_images = all_images();

$category = false;
if (preg_match('/^[a-zа-я]+((->)[a-zа-я]+)*$/i', $_GET['kat']))
{
  $category = (is_dir($pics_folder.str_replace('->', '/', $_GET['kat']))) ? str_replace('->', '\/', $_GET['kat']) : false;
}

$out_images = array();
foreach ($all_images as $image)
{
  $raz = explode("/", $image);
  array_shift($raz);
  array_pop($raz);
  
  if ($category && !preg_match("/^$category/", implode("/", $raz))) continue;
  $out_images[] = $image;
}

$masiv = @array_chunk($out_images, $pics_per_page, true);

$stranici = floor(count($out_images) / $pics_per_page);
if ((count($out_images) % $pics_per_page) > 0) { $stranici++; }

if (is_numeric($_GET['page']) && $_GET['page'] <= $stranici) {
  $page = $_GET['page'];
} else {
  $page = 1;
}

$red = 1;
echo "<table border=\"0\">
<tr>\n";
foreach ($masiv[($page - 1)] as $pic)
{
  $resize = resize($pic);
  $razp = explode("/", $pic);
  array_shift($razp);
  array_pop($razp);
  
  $kat = array();
  for ($i=0;$i<count($razp);$i++)
  {
    $url = array();
    for($i2=0;$i2<=$i;$i2++)
    {
      $url[] = $razp[$i2];
    }
    $kat[] = '<a href="?kat='.implode("->", $url).'">'.$razp[$i].'</a>';
  }
  
  echo "<td><a href=\"{$pic}\" target=\"_blank\"><img src=\"{$pic}\" width=\"".$resize['width']."\" height=\"".$resize['height']."\" border=\"0\"></a><br />".((count($kat)) ? implode(" -> ", $kat) : "")."</td>\n";
  if ($red == floor(sqrt($pics_per_page))) { $red = 1; echo "</tr><tr>\n"; } else { $red++; }
}
echo "</tr>
</table>";

echo "<br><br><br />Страници: ";
for ($i=1;$i<=$stranici;$i++) {
  if ($page != $i) {
    echo "<a href=\"?page=$i".(($category) ? '&kat='.$_GET['kat'] : '')."\">$i</a> ";
  } else {
    echo "$i ";
  }
}
?>
:twisted:
 
нито едно от двете работи не е направено показва по две снимки на ред и на прав поглед си личи че имам части от категориите
 

Горе