Промяна на новина

Ще стане с .htaccess
Код:
Options SymLinksIfOwnerMatch
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^([0-9a-zA-Z_]+)$ new.php?url=$1 [L]
в $_GET['url'] трябва да бъде текста в този случай "testova_novina
 

Горе