Промяна на съдържание в database

Dj_BalthazaR

Registered
Как ще стане да изкараме резултат от база данни (примерно от базата obqvi и да има инпут-ове, чиито values да са от изкараните резултати). Тоест изкарваме реда $ime и да е <input value="$ime"> после като едитнем този инпут и цъкнем бутона Напред да се едитне новия надпис в инпута в базата данни?
 
Визуализираме ти полето, чрез една форма:
$query = mysql_query("SELECT * FROM obqvi") or die(mysql_error());
echo "<form method='post' action=''>";
$row = mysql_fetch_object($query);
echo $row->ime." <input type='text' value='".$row->ime."' name='".$row->ime."' /><br />";
echo "<input type='hidden' name='".$row->id."' value='".$row-.id."' /> //това id отговаря на записа в БД
}
echo "<input type='submit' name='submit' />";

Променяме текущия запис с нов:
$ime = $_POST['ime'];
$id = $_POST['id'];
$query = mysql_query("UPDATE obqvi SET ime='$ime' WHERE id='$id'") or die(mysql_error());
if($query){
echo "Записа е записан успешно!";
}
Това е един вариант!Може да го пробваш
 

Горе