Промяна на js за рефреш

sorRy

Registered
function stateChanged()
{
if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete")
{
document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText
}
} това е част от системата за гласуване нa hunter как да добавя в тази функциа рефреш
 
аз се оправих ако на някои ми трябва
function stateChanged()
{
if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete")
{
document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText
location.reload(true)
}
}
 
Абе ще извиняваш ама ако правиш релоуд на страницата защо ти е AJAX???
 

Горе