Различни категорий за различните видове стилове

aquafresh

Registered
Как да направя категорий ?
Освен ,че трябва да направя една таблица

Код:
CREATE TABLE `123` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`value` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO `123` VALUES (1, '1текст');
INSERT INTO `123` VALUES (2, '2текст');
INSERT INTO `123` VALUES (3, '3текст');
INSERT INTO `123` VALUES (4, '4текст');

?
 
CREATE TABLE `123` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`value` varchar(255) NOT NULL,
`cat` text,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;


CREATE TABLE `cats` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 

Горе