Разширение?

nanov_91

Registered
Имам един уплоад скрипт и един скрипт който изкарва файловете от папката,та въпроса ми е как ще стане така,че когато се качи файл на да ми пише дата и час на качване и разширение(тип *.exe, *.jpg)?
 

morkov4o

Registered
ето така взимаш типа на файла от формата ;)

$uptype = $_FILES['file']['type']; ,а дата и час с функцията "date"
Пример: $date = date("F j, Y, g:i a"); (просто записваш в базата данни) - май ще стане така :lol:
 

morkov4o

Registered
дай кода с който уплоадваш ...
upload.php или там какъвто ти е ...

ПП: според мен в една база трябва да записваш най-добре..
 

nanov_91

Registered
Код:
<?php
$mysql = @mysql_connect ('localhost','******','*****') or die("nqkakva gershka") ;
$db = "mezdra"; //Името на базата данни
switch($_GET['action']){
  case 'up':
  $target = "subs/"; //Директорията за качване
  $target = $target . basename( $_FILES['uploaded']['name']) ;
  $ok=1;

  //Това е ограничението ни за размер
  if ($uploaded_size > 350000){
   echo "Размерът на субтитрите е трърде голям..<br>";
   $ok=0;
  }
  
  if ( strpos($file_name,".jpg") ) {
   echo "Файла, който се опитвате да качите е вид, забранен на този сайт.";exit();
  }
  //Тук проверяваме дали по-горе извършените проверки са дали грешки
  if ($ok==0){
   Echo "Sorry your file was not uploaded";
  }else{
   if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded']['tmp_name'], $target)){
     $name = basename( $_FILES['uploaded']['name']);
     $target = stripslashes($target);
     $zaqfka = 'INSERT INTO `files` (`put` , `ime`) VALUES (\''.$target.'\', \''.$name.'\');';
     mysql_db_query($db,$zaqfka);
     print $zaqfka;
     print "Файла е качен";
   }else{
     echo "Sorry, there was a problem uploading your file."; //тук показва грешка ако файла не е качен правилно
   }
  }
  break;
  default:
   echo"
     <table id=\"user_control\">
      <tr>  
        <td>
        <form enctype=\"multipart/form-data\" action=\"?action=up\" method=\"POST\">
        Please choose a file: <input name=\"uploaded\" type=\"file\" /><br />
        <input type=\"submit\" value=\"Upload\" />
        </form>
        </td>
      </tr>
     </table>";
  break;
}
?>

Това е уплоада.Записват се в база данни.
 

morkov4o

Registered
нз но съвсем се убарках с този скрипт ? Къде взимаш големината на файла ,че да сраняваш дали е по малко от еди каква си стойност ... аз не виждам такова нещо ...

Ще погледна по - късно ,че сега имам малко работа ...

Ето ти код ;)

Код:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<?php
$type = $_GET['type'];
 echo "<table width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">
        <tr>
         <td width=\"63%\" nowrap=\"nowrap\" align=\"right\" valign=\"top\"><form name=\"form\" enctype=\"multipart/form-data\" method=\"post\" action=\"?show=my_dir&type=upload\">
<input type=\"file\" name=\"file\" style=\"border:1px solid #E5E5E5; background-color:#EEEEEE; height:21px;\"> <input name=\"Send\" type=\"submit\" value=\"Качи\" style=\"border:1px solid #E5E5E5; background-color:#EEEEEE; height:21px;\">
</form></td>
        </tr>
       </table>";
if ($type == "upload"){
 if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['file']['tmp_name'])){
$uptype = $_FILES['file']['type']; //тука ти взима типа на файла или както каза ти разширението ..
$upload_dir = "./images/"; //тука си нагласяш папката !
$upname = $_FILES['file']['name']; //тука взима името на файла!
$upsize = $_FILES['file']['size']; //тук взима размера на файла
$date = date("F j, Y, g:i a"); //искаше дата ето ти я :)
// тук сега проверява за разширенията на файла .. ако ти трябвар други промени си го както ти трябва
  if ( $uptype == 'image/jpeg' || $uptype == 'image/gif' || $uptype == 'image/bmp' || $uptype == 'image/pdf' || $uptype == 'image/png'){
  // проверява за размера и винаги слагай ограничение данеби файла да е 0 (демек може да не е популнена формата)
   if(($upsize < 2097152) && ($upsize!=0)){
    if (copy($file,$upload_dir.$upname)){
    $url=".$upload_dir$upname"; //това ти е адреса до картинката можеш да го запишеш в база данни или да го извикаш
    } else {
    echo "Грешка при качването на файла.";
    }
   } else {
   echo ("Файла е по голям от 5 MB");
   }
  } else {
  echo ("Файла <b>$upname</b> ($uptype) не може да бъде качен.");
  }
 }
 }
 //тук ти давам пример как да записваш в база данни ...
$dbuser="root";
$dbpassword="";
$database=""; 
mysql_connect(localhost,$dbuser,$dbpassword);
@mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");
$query="INSERT INTO .. (..) VALUES('$..')";
mysql_query($query); 
mysql_close(); 
?>

Сложил съм подробни разяснения ... ако има нещо неясно питай !
 

Горе