Ранк картинка как ще стане

topchokt

Registered
Здравейте , сега картинката за ранга е от горе над аватара как да я направя да слезе долу под аватара . Благодаря
 
отваряш viewtopic_body.tpl

търсиш

<tr>
<td width="150" align="left" valign="top" class="{postrow.ROW_CLASS}"><span class="name"><a name="{postrow.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.POSTER_NAME}</b></span><br /><span class="postdetails">{postrow.POSTER_RANK}<br />{postrow.RANK_IMAGE}{postrow.POSTER_AVATAR}<br /><br />{postrow.POSTER_JOINED}<br /><br />{postrow.POSTER_POSTS}<br />


и където е {postrow.RANK_IMAGE} го слагаш след {postrow.POSTER_AVATAR} ако правилно съм те разбрал, така че да стане .

<tr>
<td width="150" align="left" valign="top" class="{postrow.ROW_CLASS}"><span class="name"><a name="{postrow.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.POSTER_NAME}</b></span><br /><span class="postdetails">{postrow.POSTER_RANK}<br />{postrow.POSTER_AVATAR}<br />{postrow.RANK_IMAGE}<br />{postrow.POSTER_JOINED}<br /><br />{postrow.POSTER_POSTS}<br />
 

Горе