Редактиране на записи с форма

vladislav

Registered
Значи правя си един скрипт за новини. Направих добавяне, разглеждане и изтриване сега искам да направя редактиране, така че като натисна един линк "редактиране" който ще стои до всяка новина да ме праща в файла edit.php и там да има форма в която са въведени настоящите изречения и като ги оправя да се ъпдайтват в БД

ето и скрипта

addnews.php

Код:
<?PHP
//Задават се променливите от формата за име и точки
$zaglavie = $_POST['zaglavie'];
$novina = $_POST['novina'];
$data = date('d D M Y - H:i:s');
//Взимат се данните от файла config.php
include ("config.php");
//проверява се дали са попълнени полетата
if($zaglavie and $novina)
//Ако са попълнени продължава с изпълненитео
{ $conn=@mysql_connect("$dbhost", "$dbuser", "$dbpass");
$rs = @mysql_select_db("snooker", $conn) or die("Грешка1");
$sql= "insert into novini (zaglavie, novina, data) values (\"$zaglavie\", \"$novina\", \"$data\")";
$rs = mysql_query($sql, $conn);
//Проверява дали всичко е изпълнено успешно ако е така изписва потвърждение
if($rs)
{ echo("Новината беше успешно добавена");}}
?>

viewnews.php

Код:
<?php
include ("config.php"); 
mysql_connect("$dbhost","$dbuser","$dbpass"); 
mysql_select_db(snooker) or die( "MySQL Error."); 
$query="SELECT * from novini order by data desc"; 
$result=mysql_query($query); 
while ( $red = mysql_fetch_array( $result )){ 
$id=$red['id'];
$zaglavie=$red['zaglavie'];
$novina=$red['novina'];
$data=$red['data'];
$del = $_GET['del']; 
if(isset($del)){ 
$query1 = "delete from novini where id=$del"; 
$result1 = mysql_query($query1); 
}

echo ("
<font color=red><i>$data</i></font><br><b><u>$zaglavie</u></b><br><br>$novina<br>
<p align=right><a href=viewnews.php?del=$id>Изтриване</a></p>
<hr><br>
");
?>
<?php
if ($result1) { include("refresh.html");}
}
?>

news.html(това е формата за добавянето)
Добавяне на новина
Код:
<form action="addnews.php" method="POST">
Заглавие: <input type="text" name="zaglavie"><br>
Новина: <input width="300px" height="200" type="text" name="novina"><br>
<input type="submit" value="Въведи">
</form>

и има един файл refresh.html ама той не е нужен както и config.php

ако някой може да помогне с някое кодче :)
 
edit.php

Код:
<?php
include ("config.php");
?>
<table border=0>
<form action="" method=post>
<tr>

 <tr>
  <td> 
<?php

$id=$_GET['id'];
mysql_connect("$dbhost","$dbuser","$dbpass");
mysql_select_db(snooker) or die( "MySQL Error.");
$query="SELECT * FROM galeria WHERE id='$id'";
$result=mysql_query($query);

$num=mysql_numrows($result);

mysql_close();

$i=0;
while ($i < $num) { 

$id=mysql_result($result,$i,"id");
$zaglavie=mysql_result($result,$i,"zaglavie");
$novina=mysql_result($result,$i,"novina");
$data=mysql_result($result,$i,"data");

$i++;
}

?> 
</td>
 </tr>
   <td>Заглавие:</td>
  <td><input type=hidden name=id value=<?php echo $id ?>>
	<input name=data value=<?php echo $data ?> type=hidden class=form>
	<input name=zaglavie value=<?php echo $zaglavie ?> type=text class=form size=50></td>
 </tr>
<tr>
  <td>Новина:</td>
  <td><textarea rows=10 name=novina cols=50></textarea><?php echo $novina ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td> <br></td>
  <td><input type=submit name=Submit value=Публикуване class=form></td>
 </tr>
</table>
</form>

<?php


if($_POST['Submit']){

$id= $_POST['id'];
$zaglavie = $_POST['zaglavie'];
$novina = $_POST['novina'];
$data = $_POST['data'];mysql_connect("$dbhost","$dbuser","$dbpass");
mysql_select_db(snooker) or die( "MySQL Error.");
mysql_query ("UPDATE novini SET zaglavie='$zaglavie', novina='$novina', data='$data' WHERE id='$id'");
$ok = mysql_query($query);
if($ok){
echo "Данните бяха променени успешно! <META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"3; URL=edit.php\">";
}else{
echo "Възникна грешка";
}
};

?>

значи линка които води към едит трябва да е от вида:

edit.php?id=$id
 

Горе