Редактиране на информацията.

sentenello

Registered
Здравейте.
Направих си разните му дивотийки и си направих файл edit.php в него сложих обаче този код и когато дам редактирай не го редактира.

Код:
<?php
//настройки за база данни
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpass = "";
$dbname = "test";
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass)or die(mysql_error());
mysql_query("SET NAMES CP1251"); 
mysql_select_db($dbname, $conn)or die(mysql_error());

if ($_POST['ime'] && $_POST['text'] && $_POST['domakin'] && $_POST['gost'] && $_POST['prognoza']) {
mysql_query("UPDATE fanpredicts SET ime='".$_POST['ime']."',text='".$_POST['text']."',domakin='".$_POST['domakin']."',gost='".$_POST['gost']."',prognoza='".$_POST['prognoza']."' WHERE id=".intval ($_GET['tid']));
}

$select = mysql_query("SELECT * FROM fanpredicts WHERE id=".intval($_GET['tid']))or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($select)) $red = mysql_fetch_array($select);


?>

<form action="<?php echo($_SERVER['PHP_SELF']."?tid=".$_GET['tid']);?>" method="post">
<input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['domakin']);?>" />VS<input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['gost']);?>" />
Цялата прогноза:
<br />

<textarea   name="ime" rows="25" cols="60" style=" color:#fff; background-color:#4a684a;"><?php echo($red['text']);?></textarea>
<br />
Име на типстъра: <input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['ime']);?>" />
 Прогноза: <input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['prognoza']);?>" />
<br />
<a href="AdminPredicts.php">Назад</a><input type="submit" name="submit" value="Редактирай" />
</form>
 
Код:
<?php
//настройки за база данни
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpass = "";
$dbname = "test";
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass)or die(mysql_error());
mysql_query("SET NAMES CP1251");
mysql_select_db($dbname, $conn)or die(mysql_error());

if (isset($_POST['submit'])) {
mysql_query("UPDATE fanpredicts SET ime='".$_POST['ime']."', text='".$_POST['text']."', domakin='".$_POST['domakin']."', gost='".$_POST['gost']."', prognoza='".$_POST['prognoza']."' WHERE id=".$_GET['tid']."");
}

$select = mysql_query("SELECT * FROM fanpredicts WHERE id=".$_GET['tid'].""))or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($select)) $red = mysql_fetch_array($select);


?>

<form action="<?php echo($_SERVER['PHP_SELF']."?tid=".$_GET['tid']);?>" method="post">
<input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['domakin']);?>" />VS<input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['gost']);?>" />
Цялата прогноза:
<br />

<textarea   name="ime" rows="25" cols="60" style=" color:#fff; background-color:#4a684a;"><?php echo($red['text']);?></textarea>
<br />
Име на типстъра: <input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['ime']);?>" />
 Прогноза: <input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['prognoza']);?>" />
<br />
<a href="AdminPredicts.php">Назад</a><input type="submit" name="submit" value="Редактирай" />
</form>
 
Имам си файлове в който съм си направил админменю от там давам да ги редактирам и ми изкарва този файл. След това променям нещо което не ми харесва и цъквам на Редактирай.. след което трябва да се редактира, но уви изчезва всичко написано и се записва :)
 
Извинявай за кода който ти дава.. в смисъл не съм погледнал това което ти си дал .. направо ти представям моя.. при мен работи :))

ето го :

Код:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Промени</title>
</head>
<body>
<?php
$server = "server";
$dbusername = "username";
$dbpassword = "password";
$db_name = "dbname";

$db_conn = mysql_connect("$server", "$dbusername", "$dbpassword") or die("error 1");
mysql_select_db("$db_name", $db_conn) or die("error 2");

$id=$_GET['id'];
$query = "SELECT * FROM [color=red]TABLICATA[/color] where id='$id'";
$result = mysql_query($query);

[color=red]$imeblabla = mysql_result($result, 0, "imeblabla");[/color]
?>
<form action="" method="post" name="editform">
<INPUT TYPE="hidden" SELECT NAME="id" VALUE="<?php echo $id?>" >

Име:<br />
<input name='[color=red]imeblabla[/color]' value="<?php echo $ime?>" type='text' size='20'><br />
<input name="submit" type="submit" value="Обнови" width="64" height="19" />
<input name="reset" type="reset" title="reset" value="Изчисти">
</form>


<?php
if (isset($_POST["submit"])) { 
//Зимане на въведената информация
[color=red]$editimeblabla=$_POST['imeblabla'];[/color]

//Ето я заявката
$db=mysql_connect ("$server", "$dbusername", "$dbpassword") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("$db_name");
$query="UPDATE [color=red]TABLICATA[/color] SET [color=red]imeblabla='$editimeblabla'[/color] where id='$id' ";
mysql_query($query);
mysql_close();
?>
<h1><font color='green'><center>OK</center></font></h1><br/>
<?php
}
?>
</body>
</html>
 
Проблема е бил тук
Код:
<form action="<?php echo($_SERVER['PHP_SELF']."?tid=".$_GET['tid']);?>" method="post">
<input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['domakin']);?>" />VS<input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['gost']);?>" />
Цялата прогноза:
<br />

<textarea   name="ime" rows="25" cols="60" style=" color:#fff; background-color:#4a684a;"><?php echo($red['text']);?></textarea>
<br />
Име на типстъра: <input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['ime']);?>" />
 Прогноза: <input type="text" name="ime" value="<?php echo($red['prognoza']);?>" />
<br />
<a href="AdminPredicts.php">Назад</a><input type="submit" name="submit" value="Редактирай" />
</form>

Всички
Код:
<input>
и
Код:
 <textarea>
са с
Код:
 name="ime"
от което както всички знаем няма как да ъпдейтва :)
 

Горе