Редакция на Javascript като форма за абониране

Gamerz

Registered
Искам да направя форма за абониране с POPUP, към моя сайт обаче не разбирам от Jquery.
Може ли да ми преправите този код :


[js]
jQuery(document).ready( function ()
{
if ($.cookie('age') == '18') { document.location = "hero.html"; } // Правим проверка дали съществува cookie с име 'age' и стойност '18' и ако има отиваме на посочената страница
else {
$('#blackbg').show().animate({opacity: '0.5' }, 400); // Показваме черния фон
$('#warningbox').animate({opacity: '1' }, 600); // Показваме Dialog Box-a
$('#buttons a').click(function(e){
e.preventDefault(); // "Блокираме" следването на URL-a при кликване на бутон
var button = $(this);
var button_href = button.attr('href'); // Взимаме стойността на атрибута href="" на кликнатия бутон
$('#blackbg').animate({opacity: "0"}, 600); // Скриваме черния фон
$('#warningbox').animate({opacity: "0"}, 600, function(){ // Скриваме Dialog Box-a
if ( button.hasClass('yes') ) { $.cookie('age', '18', { expires: 1 }); } // Слагаме cookie, когато бутонът за съгласие бива кликнат
document.location = button_href; // Подаваме стойността на атрибута href="", която бяхме взели по-горе и отиваме на въпросната страница
});
});
}
})[/js]
така че при заявка от формата да взима правилните променливи !!
Кодът на формата ми е :<div id="blackbg"></div>
<div id="warningbox">
<form action="includes/subscbire/submit_subscribe.php" method="post">
<h2>Абонирай се сега !!</h2>
<p class="info">Моля въведете своето име и имейл адрес :</p>
<p class="info">Име<input type="text" name="name" value=""></p>
<p class="info">Имейл<input type="text" name="email" value=""></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="buttons">
<tr>
<td><input type="submit" name="submit_1" value="Абонирай ме !"></td>
<td><input type="submit" name="submit_2" value="Откажи"></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>


я заявката от формата идва в :PHP:
<?php
echo $email = $_POST['email'];
echo $name = $_POST["name"];
$s = $_POST["submit"];
if ($s=="submit_1")
  {
	$sql = mysql_query("INSERT INTO ccms_abonament (name, email) VALUES ('".$name."', '".$email."')") or die(mysql_error());
		if (!mysql_query($sql))
		  {
		  die('Error: ' . mysql_error());
		  }
   header( 'Location: http://gamers.bg' ) ;
  }
else ($s=="submit_2")
{
header( 'Location: http://gamers.bg' ) ;
}
?>


Благодаря ти предварително !!!

П.С. Трябва ми сесия с IP.
 

Горе