Речник грешки в кода

vesku

Registered
ето кодовете
единственото което не работи е тарсачката
MySQL
Код:
CREATE TABLE `rechnik` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `duma` varchar(15) NOT NULL default '',
  `obqsnenie` varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=13 ;

INSERT INTO `rechnik` VALUES (2, 'ав&', 'дас');
INSERT INTO `rechnik` VALUES (1, 'asdf', 'asdfas');

send.php
Код:
<center><form METHOD="POST">
Text:<input type="text" name="1"><br>
Translation:<input type="text" name="2"><br>
<input type="submit" value="Send">
</form></center>
<?php
$duma = $_POST['1'];
$obqsnenie = $_POST['2'];
mysql_connect ("localhost", "root", "")
or die ("Conecting to server Failed");

mysql_select_db("test")
or die ("Not Selected DB");

mysql_query("INSERT INTO rechnik VALUES (id, '$duma', '$obqsnenie');
")
or die ("Failed")
?>

rechnik.php
Код:
<center>
<a href="send.php">Enter word</a>
<FORM action=rechnik.php  method=post  >
<INPUT TYPE=text name=search size="12" maxlength="30">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Search"> </form><font></b>
</FORM><br />
<a href="rechnik.php?bukva=а">А</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=б">Б</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=в">В</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=г">Г</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=д">Д</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=е">Е</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=ж">Ж</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=з">З</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=и">И</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=й">Й</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=к">К</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=л">Л</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=м">М</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=н">Н</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=о">О</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=п">П</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=р">Р</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=с">С</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=т">Т</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=у">У</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=ф">Ф</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=х">Х</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=ц">Ц</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=ч">Ч</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=ш">Ш</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=щ">Щ</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=ъ">Ъ</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=ь">Ь</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=ю">Ю</a>,
<a href="rechnik.php?bukva=я">Я</a>
<table>
<?

$bukva=$_GET['bukva'];
if ($bukva=='')
{exit;}
$user="root";
$password="";
$database="test";
mysql_connect(localhost,$user,$password);
mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");

$query="SELECT * from rechnik where obqsnenie like '$bukva%'";
$result=mysql_query($query);


$num=mysql_numrows($result);
mysql_close();
$i=1;
while ($i < $num) {
$duma=mysql_result($result,$i,"duma");
$obqsnenie=mysql_result($result,$i,"obqsnenie");
?>

<tr>
<td><b><font color="000000"><? echo $duma; ?> </font></td>
<td><b><font color="ff0000"><? echo $obqsnenie; ?></font></td>
</tr>
<?
$i++;
}
?>
</table>
 

bafitu

Registered
сложи това в send.php и rechnik.php
веднага след като се свържат с базата данни:
mysql_query("SET NAMES cp1251");
тогава записвай с кирилица.После
на rechnik.php промени
<FORM action=rechnik.php method=post >
<INPUT TYPE=text name=search size="12"
на
<FORM action=rechnik.php method=get >
<INPUT TYPE=text name=bukva size="12" maxlength="30">
и виж както записваш в базата данни за да знаеш с коя бъква да го изкараш :)
 

vesku

Registered
mysql_query("SET NAMES cp1251");
нестава вав send.php
нали така рябва да стане
Код:
<center><form METHOD="POST">
Text:<input type="text" name="1"><br>
Translation:<input type="text" name="2"><br>
<input type="submit" value="Send">
</form></center>
<?php
$duma = $_POST['1'];
$obqsnenie = $_POST['2'];
mysql_connect ("localhost", "root", "")
or die ("Conecting to server Failed");
mysql_select_db("test")
or die ("Not Selected DB");
mysql_query("SET NAMES cp1251"); 
mysql_query("INSERT INTO rechnik VALUES (id, '$duma', '$obqsnenie');
")
or die ("Failed")
?>
пак така става
 

bafitu

Registered
и от къде разбра , че нестава ..?
запиши примерно на текст-а : ааа и на другото поле пак : ааа
(на бг)
после отвори речник.пхп-то (там пак имаш set name..) избираш буквата А и трябва да ти изкара : ааа ааа
поне аз нямам никакви проблеми, даже сега пак го пробвах..
имаш ли phpmyadmin?
 

bafitu

Registered
добре де отвори с phpmyadmin-a таблицата и виж какви данни имаш вкарани вътре (ако въобще имаш..)
ако са с ???? значи нещо не е наред...
някаква грешка ли ти дава какво ?!
 

Admin

Registered
Сложи един <head>:


<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
</body>

<center><form METHOD="POST">
Text:<input type="text" name="1"><br>
Translation:<input type="text" name="2"><br>
<input type="submit" value="Send">
</form></center>

<?php
$duma = $_POST['1'];
$obqsnenie = $_POST['2'];
mysql_connect ("localhost", "root", "")
or die ("Conecting to server Failed");
mysql_select_db("test")
or die ("Not Selected DB");
mysql_query("SET NAMES cp1251");
mysql_query("INSERT INTO rechnik VALUES (id, '$duma', '$obqsnenie');
")
or die ("Failed")
?>
 

Горе