Само за хора които са логнати

shaxaaa

Registered
Код:
<?php
session_start();
if ((isset($_SESSION['user']) && 
   $_SESSION['user'] != "") || 
  (isset($_SESSION['passwd']) && 
   $_SESSION['passwd'] != "")) {
 //Do nothing
} else {
 $url = "location: register.php?error=";
 header($url);
 die();
}
?>
това е единия файл
Код:
if (isset($_REQUEST['action'])) {
 switch ($_REQUEST['action']) {
  //Case Login
	case 'Login':
   if (isset($_POST['user'])
     and isset($_POST['passwd'])) {
    $sql = "SELECT id,access_lvl,email,last_login " .
        "FROM site_users " .
        "WHERE user='" . $_POST['user'] . "' " .
        "AND passwd='" . $_POST['passwd'] . "'";
    $result = mysql_query($sql, $conn)
     or die('Could not look up user information; ' . 
         mysql_error());
    
    if ($row = mysql_fetch_array($result)) {
     session_start();
     $_SESSION['user_id'] = $row['id'];
     $_SESSION['access_lvl'] = $row['access_lvl'];
     $_SESSION['user'] = $row['user'];
		 $_SESSION['passwd'] = $row['passwd'];
     $_SESSION['last_login'] = $row['last_login'];
     $sql = "UPDATE site_users SET last_login = '" .
         date("Y-m-d H:i:s",time()) . "' " .
         "WHERE id = " . $row['id'];
     mysql_query($sql, $conn)
      or die(mysql_error() . "<br>" . $sql);
    }
		redirect('index.php');
   } else {
   $url = "location: register.php?error=";
   header($url);
	 }
   break;
това е другия който обработва и най накрая трябва тази страница да е само за хора които са се логнали
Код:
<?php
require "auth_user.inc.php";
?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Пусни обява</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">

</HEAD>
<BODY bgcolor="#FFFFFF" LEFTMARGIN=0 TOPMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
<center>
<TABLE WIDTH=800 height="407" BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
	<TR>....
Дори и да си влезнал и да не си влезнал пак отваря файла , а искам да е само за тези който са влезли нз мисля че нямам грешки уж но ...
Ако може някой да помогне.
 
И защо има сесия и за user и за пасс?

Защо пазиш паролите в сесиина променлива?

Прегледай този урок за да схванеш сесиите и
как да ги използваш.
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=300
 
първия код е на auth_user.inc.php , но немога и немога да се оправя моля ви помогнете само че като гледате моя код понеже каквото и да прочета както и да пробвам пак нестава.
 

Горе