Секция Body на докомента

lud2

Registered
След задължителното DTD дефиниции и секцията Head следва същинското тяло на документа,което включва съдържанието му.

Спецификацията на HTML 4 все още съдържа таговете <body></body>,но те вече не са задължителни.Атрибутите на <body>,които са използвани преди за определяне на цвят на фона,на текста и на хипервръзките са излезли от употреба .

Всички тези цветове сега се дефинират чрез набори от стилове.

Единствените два атрибута на <body>,които са напълно валидни и в HTML 4 са onload и onuload,които могат да бъдат използвани за стартиране на скриптови функции при зареждане и затваряне на документа.

Следващият пример илюстрира секцията Body и извиква JavaScript функцията alert() при зареждане и затваряне на старницата.

<head>
<title>Приммер за Load и Onuload</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"></head>

<body onload="alert ('Здравейте!')"
onunload="alert ('Довиждане')"
<p></p>

</body>
 

Горе