Система за регистрация

dELux_nike

Registered
Ето това ми е кода за една система за регистрация:


index.php
->
Код:
<?
if (eregi("modules/register/index.php", $_SERVER['SCRIPT_NAME'])) { die ("Access Denied!"); }
?>
<?
include("config.php");
if($_POST['add'])
{
$date = date("d F Y"); 
$nq = "INSERT INTO users (id, username, password, email, skype) VALUES (NULL, '$_POST[username]', '$_POST[password]', '$_POST[email]', '$_POST[skype]')";
$nr = mysql_query($nq);
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="images/cmenubg_l.gif" /></td>
  <td width="100%" id="cmenubg">Резултат</td>
  <td><img src="images/cmenubg_r.gif" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="cmenubrd" align="center">
<b>Регистрацията успешна!!</b>
	</td>
  </tr>
</table><br>';
}
?>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="images/cmenubg_l.gif" /></td>
  <td width="100%" id="cmenubg">Регистрация</td>
  <td><img src="images/cmenubg_r.gif" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="cmenubrd" align="center">
   <form method="POST" name="add" action="">
   <b>Потребителско име:</b><br/><input type="input" name="username" size="25" maxlength="60" /><br/>
   <b>Парола:</b><br/><input type="password" name="password" size="25" maxlength="60" /><br/>   <b>Емайл:</b><br/><input type="input" name="email" size="25" maxlength="60" /><br/>   <b>Skype:</b><br/><input type="input" name="skype" size="25" maxlength="60" /><br><br>
   <input type="submit" class="btn" name="add" value="Изпрати" />
   </form>
	</td>
  </tr>
</table>

Това е за регистрацията ... Значи искам да го направя следното

Потребителско име: (амо може да проверява да ли не е заето)

Истинско име:

Парола: (минимум 4 символа)

Отново парола: (да проверява да ли паролите съвпадат)

Емайл: (да не могат да се регват потребители със емайл от сорта на "gfdgdfh.com" или нещо такова )

Скайп име: ( не задължително)

Местожителство: (не задължително)

Картинка: (която да не е задължително-при некачване да слага автоматично избрана от мен...)

----------------------------------

А това ми са другите файлове от формата за регистрация


edit.php
->
Код:
<?
if (eregi("modules/profile/edit.php", $_SERVER['SCRIPT_NAME'])) { die ("Access Denied!"); }
?>
<?
include("config.php");
if($_POST['edit'])
{
$nq = "UPDATE users SET password='$_POST[password]', email='$_POST[email]', skype='$_POST[skype]' WHERE username='$csuser'";
$nr = mysql_query($nq);
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="images/cmenubg_l.gif" /></td>
  <td width="100%" id="cmenubg">Резултат</td>
  <td><img src="images/cmenubg_r.gif" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="cmenubrd" align="center">
<b>Профилът е променен!</b>
	</td>
  </tr>
</table><br>';
}
?>
<?
if($_SESSION['username'])
{
$nq2 = "SELECT * FROM users WHERE username='$csuser'";
$nr2 = mysql_query($nq2);
$row = mysql_fetch_array($nr2); 

echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="images/cmenubg_l.gif" /></td>
  <td width="100%" id="cmenubg">Профил</td>
  <td><img src="images/cmenubg_r.gif" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="cmenubrd" align="center">
   <form method="POST" name="edit " action="">
   <b>Парола:</b><br/><input type="input" name="password" size="25" maxlength="60" value="'.$row['password'].'" /><br/>
   <b>Email:</b><br/><input type="input" name="email" size="25" maxlength="60" value="'.$row['email'].'" /><br/>   <b>Skype:</b><br/><input type="input" name="skype" size="25" maxlength="60" value="'.$row['skype'].'" /><br><br>
   <input type="submit" class="btn" name="edit" value="Промени" />
   </form>
	</td>
  </tr>
</table>';
}
else
{
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="images/cmenubg_l.gif" /></td>
  <td width="100%" id="cmenubg">Грешка!!!</td>
  <td><img src="images/cmenubg_r.gif" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="cmenubrd" align="center">
   <b><font size="5" color="red">Трябва да си влезете с потребителското име и парола за да напишете новина!</font></b>
	</td>
  </tr>
</table>';
}
?>

view.php
--->
Код:
<?
if (eregi("modules/files/view.php", $_SERVER['SCRIPT_NAME'])) { die ("Access Denied!"); }
?>
<?
include("config.php");
$id = $_GET['user'];
$nq = "SELECT * FROM users WHERE username='$id'";
$nr = mysql_query($nq);
$row = mysql_fetch_array($nr); 
$avatar = $row['avatar'];
if(!$avatar) $img = "images/nopicture.gif";
if($avatar) $img = $avatar;

?>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="images/cmenubg_l.gif" /></td>
  <td width="100%" id="cmenubg">Потребител <? echo $row['username']; ?></td>
  <td><img src="images/cmenubg_r.gif" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="cmenubrd" align="center">
<b><table border="1" class="cmenubrdd" align="center">
<tr>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="contcen" valign="top">
	<hr />
<center>
	<table width="90%" align="center" border="0" cellspacing="3" cellpadding="3">
 <tr>
  <td width="50%" align="center" valign="top" class="latbrd">
	<ul>
		<li>Снимкa/Avatar</li>
	</ul>	</td>
  <td width="50%" align="center" valign="top" class="latbrd">
	<ul>
		<li>Информация</li>
	</ul>	</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="latbrd" align="center" valign="top">
	<ul>
   <b><a href="<? echo $row['avatar']; ?>" target="_blank"><img src="<? echo $img; ?>" width="120"></a><br></b>
	</ul>	</td>
  <td class="latbrd" align="center" valign="top">
	<ul>
   <b>Емайл: <? echo $row['email']; ?><br/>
   <b>Skype: <? echo $row['skype']; ?><br/>
	</ul>	<hr /></td>
 </tr>
</table>
</center>
	</td>
  </tr>
</table><br></table>


upload.php
--->
Код:
<?
if (eregi("modules/profile/edit.php", $_SERVER['SCRIPT_NAME'])) { die ("Access Denied!"); }
?>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="images/cmenubg_l.gif" /></td>
  <td width="100%" id="cmenubg">Качи Аватар/Снимка</td>
  <td><img src="images/cmenubg_r.gif" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="cmenubrd" align="center">
<?
if($_POST['add'])
{
$putq = "images/".basename($_FILES['file']['name']);
if (@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $putq)) { 
$avatar = "images/".$HTTP_POST_FILES['file']['name']; 
$nq = "UPDATE users SET avatar='$avatar' WHERE username='$csuser'";
$nr = mysql_query($nq);
echo "Аватара е качен успешно.<br><br>\n";
} else {
echo "Аватара небеше качен.<br><br>\n";
} 
}
?>
<?
if($_SESSION['username'])
{
echo '<form action="" enctype="multipart/form-data" method="post">
<input type="file" name="file"><br><br>
<input type="submit" name="add" class="btn" value="Качи">
</form></td>
  </tr>
</table>';
}
else
{
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="images/cmenubg_l.gif" /></td>
  <td width="100%" id="cmenubg">Грешка!!!</td>
  <td><img src="images/cmenubg_r.gif" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="cmenubrd" align="center">
   <b><font size="5" color="red">Трябва да си влезете с потребителското име и парола за да напишете новина!</font></b>
	</td>
  </tr>
</table>';
}
?>Знам че на дали на някой ще му се занимава, но просто аз неможах да го направя и реших да пусна темата :cry:
+1
 

Горе