Скриване на последните цифри от IP адрес

peter3d

Registered
Здравейте,
в базата имам целия ip искам да покажа на последните цифри ХХХ

например ако е:

91.139.244.125 да излиза 91.139.244.ХХХ

ако е 91.139.244.12 да излиза 91.139.244.ХХ


Благодаря с +1
 
<?php
function blabla($ip) {
$parts = explode(".", $ip);
$parts[3] = preg_replace("/(\d)/", "X", $parts[3]);
$return = implode(".", $parts);
return $return; }
echo blabla("91.139.244.125")."<br>";
echo blabla("91.139.244.12");
?>
 
Код:
<?php 
function hide_last_ip_chars($ip)
{
	$newip = ""; 
	$xxx = "";
	for($i = strlen($ip)-1; $i > 0; $i--)
	{
	   if($ip[$i] == '.') {
		$newip = substr($ip,0,$i+1);
		 break;
		 } else
		 $xxx .= 'x';
	}
	$newip .= $xxx;
	return $newip;
}
$oldip = "91.139.244.245";
echo hide_last_ip_chars($oldip);
?>
 

Горе