Скрипт за автоматично отваряне на страница

maxaffey

Registered
Някой може ли да ми каже как, като се изпълни функцията, запише данните в таблицата и покаже надписа "Данните са добавени" след 5 секунди да прехвърля страницата към друга, примерно към главната.


Код:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

</script>
</head> 
<body> 

<FORM action=zapis.php method=post > 
<strong><b></strong>
<div align="left"></div>
<table width="658" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
 <tr>
  <td colspan="2"><div align="center"><strong>Данни за клиента : </strong></div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="355"><div align="right">Адрес :</div></td>
  <td width="303"><input name="adresdostavka" type="text" id="adresdostavka" value="" maxlength="60"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><div align="right">Име за контакти : </div></td>
  <td><input name=imekontakti id="imekontakti" maxlength="20"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><div align="right">Телефон за контакти : </div></td>
  <td><input name=tel id="tel" maxlength="10"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><div align="right"></div></td>
  <td> </td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><div align="center">
   <input name="Submit" type=submit value=ЗАПИС>
  </div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"> </td>
 </tr>
</table>
<p><br> 
 <strong></strong>
</p>
<br> 
<br>


Код:
head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 
<body> 
<?php 

//тези променливи приемат за стойност изпратеното от формуляра 
//$ime - приема за стойност името, $fam -фамилията и тн. 
if (empty($imekontakti))
{
die ("<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <strong> <color: #990066;>Не сте въвели име</p> <p> Моля върнете се и пиправете грешката.</strong>");
}

$time=$HTTP_POST_VARS['time']; 
$adresdostavka=$HTTP_POST_VARS['adresdostavka']; 
$imekontakti=$HTTP_POST_VARS['imekontakti']; 
$tel=$HTTP_POST_VARS['tel']; 
//този редове са много важни - записват данните изпратени от формуляра 
//на един ред, в db.inc като ги разделя със знака & 
$zapis=$time.'&'.$adresdostavka.'&'.$imekontakti.'&'.$tel." \n" ; 
//функцията fopen ( "db.inc" ,"a") ще добави данните на нов ред в db.inc 
//ako db.inc не съществува, ще го създаде и ще запише данните на първия ред 
$fp = fopen ( "db.inc" ,"a"); 
fwrite($fp, $zapis ); 
fclose($fp); 

//Всеки път, когато вкарваме данни те ще се записват на отделен ред в файла db.inc 

echo 'Данните са добавени!<br>
 

Admin

Registered
Код:
<META HTTP-EQUIV="Refresh"
   CONTENT="2; URL=test.php">


CONTENT="2 е времето след което ще го прехвърли към test.php

Това е HTML.
 

maxaffey

Registered
Този код го знам, но ми трябва да се изпълнява само като изпълни всички изисквания ( попълни всички полета). Няма ли PHP скрипт за препращане?

admin каза:
Код:
<META HTTP-EQUIV="Refresh"
   CONTENT="2; URL=test.php">


CONTENT="2 е времето след което ще го прехвърли към test.php

Това е HTML.
 

Admin

Registered
Код:
<?php
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 
<body> 
<?php 

//тези променливи приемат за стойност изпратеното от формуляра 
//$ime - приема за стойност името, $fam -фамилията и тн. 
if (empty($imekontakti)) 
{ 
die ("<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <strong> <color: #990066;>Не сте въвели име</p> <p> Моля върнете се и пиправете грешката.</strong>"); 
} 

$time=$HTTP_POST_VARS['time']; 
$adresdostavka=$HTTP_POST_VARS['adresdostavka']; 
$imekontakti=$HTTP_POST_VARS['imekontakti']; 
$tel=$HTTP_POST_VARS['tel']; 
//този редове са много важни - записват данните изпратени от формуляра 
//на един ред, в db.inc като ги разделя със знака & 
$zapis=$time.'&'.$adresdostavka.'&'.$imekontakti.'&'.$tel." \n" ; 
//функцията fopen ( "db.inc" ,"a") ще добави данните на нов ред в db.inc 
//ako db.inc не съществува, ще го създаде и ще запише данните на първия ред 
$fp = fopen ( "db.inc" ,"a"); 
fwrite($fp, $zapis ); 
fclose($fp); 

//Всеки път, когато вкарваме данни те ще се записват на отделен ред в файла db.inc 

echo 'Данните са добавени!<br>'; 
echo '<META HTTP-EQUIV="Refresh"
   CONTENT="2; URL=test.php">';

?>

Ето.
Ако са изпълнени изискванията те редиректва.
Иначе изпълнява това:

Код:
die ("<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <strong> <color: #990066;>Не сте въвели име</p> <p> Моля върнете се и пиправете грешката.</strong>");
 

Горе