Скрипт за ъплоад на FLV

Виш според мен ти трябва обикновенна форма за уплоад където да разрешиш и качването на флм и маи ще се получи :) Успех!!!
 
Да пробвах с един куп такива форми, задавам размера да е 15MB, а не мога да качвам файлове над 8MB, всички системи които пробвах дават този проблем :cry:
 
Ох това е лошо чакаи да вида дали мога да видя някаде някоя форма или аз да се опитам да я направя :)
 
Виш така маи ще стане :

това е index.php
Код:
<html> 
<head> 
<title>Формуляр за качване</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 
<body> 
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <p> 
  Файл:
  <input type="file" name="file" size="40">
  <br> 
  Ново име:
  <input type="text" name="name" size="50"> 
  <input type="submit" value="Качване"> 
     </p>
</form>
</body></html>

а това е upload.php
Код:
<?php 
if ($_FILES['file']['name'] !=""){ 
  copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_POST['name']) or die ("Файлът не може да бъде качен!"); 
}else{ 
  die( "Няма избран файл!"); 
} 
#Проверява дали има избран файл и дали може да бъде копиран. 
#Синтаксис на функцията copy() : copy("файл","ново име на файла") 
#В нашият слуай това е текущото име на файла и въведеното в формата ново име 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Формуляр за качване</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 
<body> 
<?php 
$name = $_FILES['file']['name']; //Името 
$size = $_FILES['file']['size']; //Големината (в байтове) 
$type = $_FILES['file']['type']; //Вида на файла 
?> 
<a href="<?php echo ("$name"); ?>">Файлът</a> с размер <b><?php echo ("$size"); ?></b> байта от тип <b><?php echo ("$type"); ?></b> е качен успешно! 
</body> 
</html>

Надявам се да съм помогнал :?
 
Скрипта който търся, трябва да има ограничение до 15MB и ограничение само за качване на .flv файлове.
 
Браво !!! А може ли да ми дадеш и на мене този скрипт , защото както питаш и си мисля че искаш да направиш нещо като You Tube а и аз искам такова много отдавна :( :?
 
Аз почти го направих това като youtube :lol:

Код:
<?php

$target   = 'upload/'; // Repertoire cible
$extension = 'flv';   // Extension du fichier sans le .
$max_size  = 100000;   // Taille max en octets du fichier
$width_max = 100;    // Largeur max de l'image en pixels
$height_max = 100;    // Hauteur max de l'image en pixels

$nom_file  = $_FILES['fichier']['name'];
$taille   = $_FILES['fichier']['size'];
$tmp    = $_FILES['fichier']['tmp_name'];

?>
<html>
  <head>
    <title>Upload d'une image sur le serveur !</title>
  </head>
  <body>
<?php
if(!empty($_POST['posted'])) {
  // On ve'rifie si le champ est rempli
  if(!empty($_FILES['fichier']['name'])) {
    // On ve'rifie l'extension du fichier
    if(substr($nom_file, -3) == $extension) {
      // On re'cupe`re les dimensions du fichier
      $infos_img = getimagesize($_FILES['fichier']['tmp_name']);
      
      // On ve'rifie les dimensions et taille de l'image
      if((($_FILES['fichier']['size'] <= $max_size)) {
        // Si c'est OK, on teste l'upload
        if(move_uploaded_file($_FILES['fichier']['tmp_name'],$target.$_FILES['fichier']['name'])) {
          // Si upload OK alors on affiche le message de re'ussite
          echo '<b>Image uploade'e avec succe`s !</b>';
          echo '<hr />';
          echo '<b>Fichier :</b> ', $_FILES['fichier']['name'], '<br />';
          echo '<b>Taille :</b> ', $_FILES['fichier']['size'], ' Octets<br />';
          echo '<b>Largeur :</b> ', $infos_img[0], ' px<br />';
          echo '<b>Hauteur :</b> ', $infos_img[1], ' px<br />';
          echo '<hr />';
          echo '<br /><br />';
        } else {
          // Sinon on affiche une erreur syste`me
          echo '<b>Proble`me lors de l\'upload !</b><br /><br /><b>', $_FILES['fichier']['error'], '</b><br /><br />';
        }
      } else {
        // Sinon on affiche une erreur pour les dimensions et taille de l'image
        echo '<b>Proble`me dans les dimensions ou taille de l\'image !</b><br /><br />';
      }
    } else {
      // Sinon on affiche une erreur pour l'extension
      echo '<b>Votre image ne comporte pas l\'extension .jpg !</b><br /><br />';
    }
  } else {
    // Sinon on affiche une erreur pour le champ vide
    echo '<b>Le champ du formulaire est vide !</b><br /><br />';
  }
}
?>    <form enctype="multipart/form-data" action="<?php echo $PHP_SELF; ?>" method="POST">
      <b>Envoyer le fichier :</b><br /><br />
      <input type="hidden" name="posted" value="1" />
      <input name="fichier" type="file" />
      <input type="submit" value="Uploader" />
    </form>
  </body>
</html>

Нещо подобно е скрипта който редактирах, само му добавих още 3-4 полета и да записва цялата информация за клипа в базата данни.
 

Горе