Случайно някой да знае ?

luudman

Registered
Искам да ПРЕВЕДА The Legend of the GREEN dragon, НО има някаква ОБЪРКВАЦИЯ в кода и незнам къде да си го оправя! Т.Е. занм кодовете но там където го напиша и нищо нестава неизлиза в БРАУЗЕРА! Моля помогнете! Благодаря предварително! :cry:
 

luudman

Registered
Ми то не се ОБЪРКАЛО, а просто е много сложно то е и с Темплейти а когато сложа кода в ТЕМПЛЕЙТА не се появява! ето виж ми сайта като е сложено в ТЕМПЛЕЙТА http://zipopro.org А неможе да се сложи в home.php защото излиза ПРЕД ЦЕЛИЯ КОД!(Когато е с PHP)!
 

mizarck

Registered
Имах предвид да дадеш точният код на страницата която ти прави проблем
от това което си ми дал освен HTML няма тоест немога да ти помогна
 

luudman

Registered
Ми добре ЕТО, но те ПРЕДУПРЕДИХ, а и ВСИЧКИ ТАКА ПРАВЯТ!
:evil:
<?php
// translator ready
// addnews ready
// mail ready
$lang['ENCODING'] = 'windows-1251';
if (isset($_POST['template'])){
$skin = $_POST['template'];
if ($skin > "") {
setcookie("template",$skin ,strtotime("+45 days"));
$_COOKIE['template']=$skin;
}
}

define("ALLOW_ANONYMOUS",true);
require_once("common.php");
require_once("lib/http.php");


if (!isset($session['loggedin'])) $session['loggedin']=false;
if ($session['loggedin']){
redirect("badnav.php");
}

tlschema("home");

$op = httpget('op');

page_header();
output("`c.Добре дошли в ZipoPro.org! Тук можете да играете играта Легендата за зеления дракон!`n");

if (getsetting("homecurtime", 1)) {
output("`@Часът в момента в %s е `%%s`@.`0`n", getsetting("villagename", LOCATION_FIELDS), getgametime());
}

if (getsetting("homenewdaytime", 1)) {
$secstonewday = secondstonextgameday();
output("`@Next new game day in: `$%s`0`n`n",
date("G\\h, i\\m, s\\s \\(\\r\\e\\a\\l\\ \\t\\i\\m\\e\\)",
$secstonewday));
}

if (getsetting("homenewestplayer", 1)) {
$name = "";
$newplayer = getsetting("newestplayer", "");
if ($newplayer != 0) {
$sql = "SELECT name FROM " . db_prefix("accounts") . " WHERE acctid='$newplayer'";
$result = db_query_cached($sql, "newest");
$row = db_fetch_assoc($result);
$name = $row['name'];
} else {
$name = $newplayer;
}
if ($name != "") {
output("`QНай-новият ни герой в царството е: `&%s`0`n`n", $name);
}
}

clearnav();
addnav("Новини за играта?");
addnav("Нов герой","create.php");
addnav("Функции на играта");
addnav("Забравена парола","create.php?op=forgot");
addnav("Покажи войните","list.php");
addnav("Новини от деня", "news.php");
addnav("Друга информация");
addnav("За играта Lo","about.php");
addnav("Информация за настройките на играта", "about.php?op=setup");
addnav("LoGD Net","logdnet.php?op=list");

modulehook("index", array());

if (abs(getsetting("OnlineCountLast",0) - strtotime("now")) > 60){
$sql="SELECT laston,loggedin FROM " . db_prefix("accounts") . " WHERE locked=0 AND loggedin=1 AND laston>'".date("Y-m-d H:i:s",strtotime("-".getsetting("LOGINTIMEOUT",900)." seconds"))."' ORDER BY level DESC";
$result = db_query($sql);
$onlinecount = db_num_rows($result);
savesetting("OnlineCount",$onlinecount);
savesetting("OnlineCountLast",strtotime("now"));
}else{
$onlinecount = getsetting("OnlineCount",0);
}
if ($onlinecount<getsetting("maxonline",0) || getsetting("maxonline",0)==0){
output("Въведете своето име и парола и влезте в нашето царство.`n");
if ($op=="timeout"){
$session['message'].= translate_inline(" Времето ви изтече, влезте отново.`n");
if (!isset($_COOKIE['PHPSESSID'])){
$session['message'].=translate_inline(" Също, ще се появят когато се опитате да блокирате бисквитките от този сайт. В следващата сесия трябва да бъде разрешено да се запазят бисквитките за да продължите използването на този сайт.`n");
$session['message'].=translate_inline("`b`#Ако не знаете какво представляват бисквитките, моля <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/WWW_browser_cookie'>прочетете тази статия</a> и как да ги разрешите.`b`n");
}
}
if ($session['message']>"")
output_notl("`b`\$%s`b`n", $session['message'],true);
rawoutput("<script language='JavaScript' src='lib/md5.js'></script>");
rawoutput("<script language='JavaScript'>

</script>");
$uname = translate_inline("<u>U</u>sername");
$pass = translate_inline("<u>P</u>assword");
$butt = translate_inline("Log in");
rawoutput("<form action='login.php' method='POST' onSubmit=\"md5pass();\">".templatereplace("login",array("username"=>$uname,"password"=>$pass,"button"=>$butt))."</form>");
output_notl("`c");
addnav("","login.php");
} else {
output("`\$`bСървъра епълен!`b`n`^Моля опитайте след няколко минути.`n`n`0");
if ($op=="timeout"){
$session['message'].= translate_inline(" Вашето време изтече, влезте отново.`n");
if (!isset($_COOKIE['PHPSESSID'])){
$session['message'].=translate_inline(" Също, ще се появят когато се опитате да блокирате бисквитките от този сайт. В следващата сесия трябва да бъде разрешено да се запазят бисквитките за да продължите използването на този сайт.`n");
$session['message'].=translate_inline("`b`#Ако не знаете какво представляват бисквитките, моля <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/WWW_browser_cookie'>прочетете тази статия</a> и как да ги разрешите.`b`n");
}
}
if ($session['message']>"") output("`b`\$%s`b`n", $session['message'],true);
rawoutput(templatereplace("loginfull",array()));
output_notl("`c");
}

$msg = getsetting("loginbanner","Добре дошли в играта Легендата за зеления дракон!");
output_notl("`n`c`b`&%s`0`b`c`n", $msg);
$session['message']="";
output("`c`2Сървъра работи с версия на играта: `@%s`0`c", $logd_version);

if (getsetting("homeskinselect", 1)) {
rawoutput("<form action='home.php' method='POST'>");
rawoutput("<table align='center'><tr><td>");
$form = array("template"=>"Може да смените външният вид на сайта от тук:,theme");
$prefs['template'] = $_COOKIE['template'];
if ($prefs['template'] == "")
$prefs['template'] = getsetting("defaultskin", "jar2.htm");
require_once("lib/showform.php");
showform($form, $prefs, true);
$submit = translate_inline("Смени");
rawoutput("</td><td><br> <input type='submit' class='button' value='$submit'></td>");
rawoutput("</tr></table></form>");
}

page_footer();
?>

Даже виж казаха ми че става с ТОВА
$lang['ENCODING'] = 'windows-1251';
Но УВИ нестава :cry:
 

luudman

Registered
И аз това ПРОБВАХ да сложа в ТЕМПЛЕЙТА метатага но ПАК нестава даже и неизлиза в СОРСА :eek: :cry:
 

Горе