Смяна на паролата

k0kytak

Registered
Може ли да ми кажете как да направя следното за смяна на паролата

Стара Парола:
Нова Парола:
Повтори Парола:

Полето където се записва паролата се казва pass а самата таблица се казва users надявам се да сте ме разбрали какво искам и по възможност да се кодира в md5 :lol:
 
<input type="password" name="password">
<input type="submit" name="submit" value="Смени паролата">
<?
$password=$_POST['password'];
if($password)
{
$password = md5($password);
$query = "UPDATE `users` SET `pass` = '$password' WHERE `username` = '$sesusername' LIMIT 1 ";
$result = mysql_query($query, $db_conn);
echo 'Паролата е сменена';
edit();
}
?>
 
Код:
<?php
include "config.php";
echo '
Стара Парола: <input type="password" name="oldpass">
Нова Парола: <input type="password" name="newpass">
Повтори Парола: <input type="password" name="newpass2">
<input type="submit" name="submit" value="Смени паролата">
';
$username=$_SESSION['username'];
if(isset($_POST['submit'])){
$oldpass=md5($_POST['oldpass']);
$newpass=md5($_POST['newpass']);
$newpass2=md5($_POST['newpass2']);
$oldpassq=mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `username`='$username'") or die(mysql_error());
$row1=mysql_fetch_assoc($oldpassq);
$pass=md5($row1['password']);
if(!$pass == $oldpass){
echo "Грешна парола";
}
else{
if(!$newpass==$newpass2){
echo "Неправилно повторена нова парола";
}
else
{
$query = mysql_query("UPDATE `users` SET `pass` = '$newpass' WHERE `username` = '$username' LIMIT 1 ") or die (mysql_error());
if($query){
echo 'Паролата е сменена';
}
}
}
}
?>
 

Горе