Страницата е посетена през последните 24 часа?

Harry_Potter_

Registered
Може ли да ми дадете код който да проверява дали страницата е посещавана от даден човек($_SESSION[user_name]).Ако не посетена да изпълнява дадено действие(ъпдейт на база данни).А ако е посетена през последните 24 часа да препраща към дадена страница без да извършва нищо друго.Благодаря предварително.
 
Harry_Potter_ каза:
Може ли да ми дадете код който да проверява дали страницата е посещавана от даден човек($_SESSION[user_name]).Ако не посетена да изпълнява дадено действие(ъпдейт на база данни).А ако е посетена през последните 24 часа да препраща към дадена страница без да извършва нищо друго.Благодаря предварително.

Правиш допълнителна колонка в таблицата с юзерите и при успешен логин, се проверява тази клетка и според това дали времето е < или по > правиш или не правиш препращането. След прочитането, упдейтваш съответната клетна на съответния юсер с датата и часа на логване.
 
С малко помощ закарах до тук:
<?php
$time01 = time();
$time1 = 60 * 60 * 24;
$connection = mysql_connect($server, $dbusername, $dbpassword) or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни");
$db = @mysql_select_db($db_name,$connection)or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни");

$result = mysql_select_db($db_name)
or die ("Сайтът не може да се свърже към базата данни");

$sqlquery = "SELECT * from users where username = '$_SESION[user_name]'";

$queryresult = mysql_query($sqlquery)
or die ("Заявката не може да се изпълни");
$row = mysql_fetch_array($queryresult)

ако може някой да ми помогне от тук 100x
 
Оки с помощ завърших скрипта.Получавам само следната грешка:
Parse error: syntax error, unexpected '=' in lqlqlqlq on line 57
57 ред е...
if ("$timeDB" <= "$timenow"){...
:|
 
Ще пробвам но не вярвам проблема да се махне
EDIT:Проблема се оправи.Само дето възниква следната грешка:
Gre6ka45!
Ето кодът
Код:
<?php

$connection = mysql_connect(localhost, dbuser, dbpass) or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни");
$db = @mysql_select_db(db, $connection)or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни");

$result = mysql_select_db(db)
or die ("Сайтът не може да се свърже към базата данни");

$sqlquery = "SELECT * from users where username = '$_SESION[user_name]'";

$queryresult = mysql_query($sqlquery)
or die ("Заявката не може да се изпълни");
$row = mysql_fetch_array($queryresult);

$zaiavka = "SELECT * from dally_money where user='$_SESSION[user_name]'";
$rez = @mysql_query($zaiavka, $conn) or die("Gre6ka45!");
 while ( $red = mysql_fetch_array( $rez )){ 
$timeDB = $red["time"];
}

$zaqvka = "DELETE FROM dally_money where user='$_SESSION[user_name]'";
$rez = @mysql_query($zaqvka, $connection) or die("Gre6ka35!");

$thetime = time();
$time2 = 24 * 3600;
$timenow = $thetime - $time2;
$timenow = $thetime - 2*3600;
if ("$timeDB" <= "$timenow"){
echo "Вие взехте дневните си 10 галеона.";

//ъпдейтче 1
$zaqvka2 = "INSERT into dally_money (user, time, page) values ('$_SESSION[user_name]', '$timenow', 'http://lqlqlq.com')";
$rez2 = @mysql_query($zaqvka2, $connection) or die("Gre6ka34!");

//ъпдейт на парите
$nowmoney = $row[money] + 10;
$sql ="Update users SET money=$nowmoney Where username=$_SESSION[user_name]";
$rez3 = mysql_query($sql, $connection) or die('Gre6ka34');
} else {
header("Location:money-taken.php");
}
?>
 
NetCutter каза:
Код:
$zaiavka = "SELECT * from dally_money where user=$_SESSION[user_name]";
Я пробвай да е така заявката.
Не мисля че ще стане.Скрипта се опитва да избере даден ред който не съществува.Май там е проблема.
 

Горе