Странициране

Teodotko

Registered
Код:
<?php include ("config.php"); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><?php echo $title ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header">
 <h1><?php echo $title ?></h1>
 <h2>Menu</h2>
 <ul>
  <li><a href="index.php" >Mузика</a></li>
  <li><a href="#">Видео</a></li>
 <li><a href="search.php">Търсене</a></li>
  
 </ul>
</div>
<div id="content">
 <div id="colOne">
  <h3>Категории</h3>
  <ul class="list">
   <li></li>
<?php
include("conn.php");
$gener = $_GET['gener'];
$cat = mysql_query("SELECT * FROM `songs_cat`");
while($row = mysql_fetch_array($cat)){
$our = mysql_query("SELECT count(id) as total FROM songs WHERE cat=$row[id]");
while($raw=mysql_fetch_array($our)){
$total=$raw['total'];
}
echo "<center><li><a href=\"?gener=$row[id]\">$row[value] ($total) </a> </li></center> ";
}
?>
  </ul>
  <p> </p>
  <h3>Приятели</h3>
  <p><?php include ("fr.php"); ?></p>
 </div>
 <div id="colTwo">
  <h2>Всички песни</h2>
   <?php if($gener == ""){
echo "Добавени песни";
} else {
$cat = mysql_query("SELECT * FROM `songs_cat` WHERE `id`='$gener'");
$category = mysql_fetch_array($cat);
$id=$category['id'];
$genername = $category['value'];
echo "Песни в стил $genername";
}

?>
<?php
if($_GET['gener']){
// Отбележете по колко резултата да се показват на страница
$pp = "10";
// изберета таблиза която искате да покажете
$table = "songs";

$total = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM $table"),0);
$numofpages = $total / $pp;
if (!isset($_GET['page'])) {
$page = 1;
}
else {
$page = $_GET['page'];
}
$limitvalue = $page * $pp - ($pp);

/* покажете записите, в този случай аз показвам само [username] */
$query = "SELECT * FROM `$table` WHERE `cat`='$gener' ORDER BY `id` DESC LIMIT $limitvalue, $pp";
$result = mysql_query($query);
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
echo "<ul class='list'><li><a href=\"playsong.php?id=$row[id]\">$row[artist] - $row[title]</a></li></ul>";
}
function per_page($link, $offset) {
global $numofpages, $page;
$numofpages = round($numofpages);

$pagesstart = round($page-$offset);
$pagesend = round($page+$offset);

/* показване на стрелки « за предишна страница */
if ($page != "1" && round($numofpages) != "0") {
echo str_replace("%page", round($page-1), '<a href="'.$link.'"><font face="Trebuchet MS">«</font></a> ');
}

for($i = 1; $i <= $numofpages; $i++) {
if ($pagesstart <= $i && $pagesend >= $i) {
if ($i == $page) {
echo "<b>[$i]</b> ";
}
else {
echo str_replace("%page", "$i", '<a href="'.$link.'">'.$i.'</a> '); //номерация на страниците
}
}
}
if (round($numofpages) == "0") {
echo "[$i]";
}
/* показване на стрелки » за следваща страница */
if ($page != round($numofpages) && round($numofpages) != "0") {
echo str_replace("%page", round($page+1), '<a href="'.$link.'"><font face="Trebuchet MS">»</font></a>');
}
}

/* показване на общия брой страници и избор на страница */
echo '<br>';
echo 'Общо страници: '.round($numofpages).'<br>';

per_page("?page=%page", "5");
} else {
// Отбележете по колко резултата да се показват на страница
$pp = "50";
// изберета таблиза която искате да покажете
$table = "songs";

$total = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM $table"),0);
$numofpages = $total / $pp;
if (!isset($_GET['page'])) {
$page = 1;
}
else {
$page = $_GET['page'];
}
$limitvalue = $page * $pp - ($pp);

/* покажете записите, в този случай аз показвам само [username] */
$sql = "SELECT * FROM `$table` ORDER BY id DESC LIMIT $limitvalue, $pp";
$result = mysql_query($sql);
while($row=mysql_fetch_array($result))
{
echo "<ul class='list'><li> <a href=\"playsong.php?id=$row[id]\">$row[artist] - $row[title]</a></li></ul><br>";
}
function per_page($link, $offset) {
global $numofpages, $page;
$numofpages = round($numofpages);

$pagesstart = round($page-$offset);
$pagesend = round($page+$offset);

/* показване на стрелки « за предишна страница */
if ($page != "1" && round($numofpages) != "0") {
echo str_replace("%page", round($page-1), '<a href="'.$link.'"><font face="Trebuchet MS">«</font></a> ');
}

for($i = 1; $i <= $numofpages; $i++) {
if ($pagesstart <= $i && $pagesend >= $i) {
if ($i == $page) {
echo "<b>[$i]</b> ";
}
else {
echo str_replace("%page", "$i", '<a href="'.$link.'">'.$i.'</a> '); //номерация на страниците
}
}
}
if (round($numofpages) == "0") {
echo "[$i]";
}
/* показване на стрелки » за следваща страница */
if ($page != round($numofpages) && round($numofpages) != "0") {
echo str_replace("%page", round($page+1), '<a href="'.$link.'"><font face="Trebuchet MS">»</font></a>');
}
}

/* показване на общия брой страници и избор на страница */
echo '<br>';
echo 'Общо страници: '.round($numofpages).'<br>';

per_page("?page=%page", "5");
}
?> </div>
</div>
<div id="footer">
 <p><?php echo $prava ?></p></div>
</body>
</html>Страницирането нещо се прецака :(

Вижте как е - http://music.bulstar.info/index.php?gener=23
 

Горе