Странна Грешка (MYSQL)

chepcho

Registered
Заявка:

$querc = "SELECT * FROM users WHERE username = '$avtor'";
$resultc = MYSQL_QUERY($querc)or die(mysql_error());
$avatar = mysql_result($resultc,$i,"avatar");
$avtorid = mysql_result($resultc,$i,"id");

Грешка
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 1 on MySQL result index 11 in C:\Documents and Settings\Zloto\Desktop\xampp\htdocs\viewtema.php on line 105

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 1 on MySQL result index 11 in C:\Documents and Settings\Zloto\Desktop\xampp\htdocs\viewtema.php o

Редове 105/6

$avatar = mysql_result($resultc,$i,"avatar");
$avtorid = mysql_result($resultc,$i,"id");


Странност:
http://fordota.com/viewtema.php?id=1

Имам 2 записа във тая таблица с постове.. пърият път ми зарежда всичко точно... , но втория запис вече прай ташак.. не е от самия запис.. защото като му смених от DESC na ASC (смениха се 2та поста) отнояо първия пост си е точен.. ама 2рия дава ерор
 
Според мен ,грешката ти е тук
username = '$avtor'
, пробвай да изведеш тая променлива $avtor или да провериш за всеки случай полето дали е username .. :idea:
 
Replace каза:
Според мен ,грешката ти е тук
username = '$avtor'
, пробвай да изведеш тая променлива $avtor или да провериш за всеки случай полето дали е username .. :idea:


Всичко е точно.. нямам идея закво прай грешката.. при положение , че на първия пост зарежда.. но втория неще ? Да дам ли по голяма част от кода ?
 
Код:
<?php
session_start(); 
ob_start(); 
?>
<?php
include ('header_forum.php');
include ('connect.php');
?>

<br/>
<?php

$temaid = $_GET['id'];
if ($temaid == NULL) {
?>
<div style="background-color: black; width: 864px;">
<center><p class="typ">Нова Тема</p> </center>
<center>
<table width="864px" border-color="black">
<tr>
<td width="15%" class="forum2"><center><img src="images/forum/shadow.jpg" alt="" /></center></td>
<td width="85%" class="forum2" valign="top"><br/>
<b class="typ1" style="margin-left: 20px;">Няма такава тема!</a><br/></td>

</tr>
</table>
</div>


<?php
}else{

$quera = "SELECT * FROM forum_temi WHERE id = '$temaid'"; 
$result = MYSQL_QUERY($quera)or die(mysql_error());
$i = 0; 
$zaglavie = mysql_result($result,$i,"zaglavie");  
$forumid = mysql_result($result,$i,"forum"); 
$querb = "SELECT * FROM forum_forumi WHERE id = '$forumid'"; 
$resulta = MYSQL_QUERY($querb)or die(mysql_error());
$i = 0; 
$imeforum = mysql_result($resulta,$i,"ime"); 
$avtor = mysql_result($result,$i,"avtor"); 

$gyz1 = mysql_result($result, $i, "data");
$data1 = date(" d\.M\.Y", $gyz1);
?>
<table width="867px">
<tr>

<td width="867px" class="forum" align="left"><a class="typ1" align="left" href="index_forum.php">   ForDotA.Com Форум</a><b class="idiot"> -></b><a class="typ1" align="left" href="forumview.php?id=<?php echo "$forumid"; ?>"> <?php echo "$imeforum"; ?></a><b class="idiot"> -></b><a class="typ1" align="left" href="viewtema.php?id=<?php echo "$temaid"; ?>"> <?php echo "$zaglavie"; ?></a></td>
</tr>
</table>

<div style="background-color: black; width: 864px;">
<table width="865px">
<tr>

<td width="865px" class="forum2" align="center"><b style="font-size: 17px; color: black;"><?php echo "$zaglavie"; ?></b></td>
</tr>
</table>

<table width="865px">
<tr>

<td width="216px" class="forum2" align="center"><b style="font-size: 15px; color: black;"><?php echo "Автор"; ?></b></td>
<td width="648px" class="forum2" align="center"><b style="font-size: 15px; color: black;"><?php echo "Текст"; ?></b></td>


</tr>
</table>
<?php
//server connfigure 
$table_name = "forum_saob6teniq";
//server connfigure
//колко резултата на страница
$pp = "20";
//колко резултата на страница

$page=$_GET['page']; //присвояваме стойността на page

if(!$_GET['page']) //ако не е взета page да върне 1-ца
{
$page="1";
}

$limit = ($pp*$page)-$pp; //определяме лимитирането
$redove=mysql_query("SELECT * FROM $table_name"); 

$max= mysql_numrows($redove); //преброяваме редовете
$total=ceil($max/$pp); //пресмятаме броя на страниците
$dupe = mysql_query("SELECT * FROM forum_saob6teniq ORDER BY id ASC LIMIT $limit,$pp")or die(mysql_error());
$numa = mysql_num_rows($dupe);

for ($i=0;$i<$numa;$i++) {

$avtora = mysql_result($dupe,$i,"avtor");
$texta = mysql_result($dupe,$i,"Text");
$data2 = mysql_result($dupe,$i,"data");
$data = date("H:i:s, d.m.Y", $data2); 
$querc = "SELECT * FROM users WHERE username = '$avtora'"; 
$resultc = MYSQL_QUERY($querc)or die(mysql_error());


echo '

<table width="865px">


<tr>

<td valign="top" rowspan="2" width="216px" class="forum2" align="center">
';$avatar = mysql_result($resultc,$i,"avatar"); 
$avtorid = mysql_result($resultc,$i,"id"); 
$penio = mysql_num_rows($resultc);
$postove = mysql_result(mysql_query("SELECT count(id) FROM forum_saob6teniq WHERE avtor = '$avtor' "), 0, 0); 


echo '
<a href="profile.php?user='.$avtora.'" class="typ1">'.$avtora.'</a><br/><br/>
<img src="'.$avatar.'" width="150px" style="border: 3px solid black;" height="150px" alt="avatar" />
<br/>
';echo '
<b class="typ1">Мнения: '.$postove.'</b>
</td>
<td valign="top" height="100%" width="648px" style="padding-left: 4px; overflow: hidden;" class="forum2" align="left">

<p class="forum">'.$texta.'</p>
<br/><br/>
<br/><br/><br/>
</td>

</tr>
<tr> 
<td class="forum2" align="right" class="overflow: hidden;" height="1px"><b class="typ1">Написано на  '.$data.'</b></td>
</tr>

</table>

';
}

?>


</div>

<?php 

}

?>
<br/>
<?php
include ('footer_forum.php');
?>
Не ми се смейте на променливите и кода :)
 
направих малко корекции по кода.. сега не дава грешка.. , но 2та поста са еднакви..


ето там кода кадето праи ташака


Код:
$dupe = mysql_query("SELECT * FROM forum_saob6teniq ORDER BY id ASC LIMIT $limit,$pp")or die(mysql_error());
$numa = mysql_num_rows($dupe);

for ($a=0;$a<$numa;$a++) {
$avtord = mysql_result($dupe,$i,"avtor");
}
$querc = "SELECT * FROM users WHERE username = '$avtord'"; 
$resultc = MYSQL_QUERY($querc)or die(mysql_error());
$avatar = mysql_result($resultc,$i,"avatar"); 
$avtorid = mysql_result($resultc,$i,"id"); 
$penio = mysql_num_rows($resultc);
$postove = mysql_result(mysql_query("SELECT count(id) FROM forum_saob6teniq WHERE avtor = '$avtor' "), 0, 0); 

for ($a=0;$a<$numa;$a++) {
$avtora = mysql_result($dupe,$i,"avtor");
$texta = mysql_result($dupe,$i,"Text");
$data2 = mysql_result($dupe,$i,"data");
$data = date("H:i:s, d.m.Y", $data2); echo'
<table width="865px">


<tr>

<td valign="top" rowspan="2" width="216px" class="forum2" align="center">
';echo '
<a href="profile.php?user='.$avtora.'" class="typ1">'.$avtora.'</a><br/><br/>
<img src="'.$avatar.'" width="150px" style="border: 3px solid black;" height="150px" alt="avatar" />
<br/>
';echo '
<b class="typ1">Мнения: '.$postove.'</b>
</td>
<td valign="top" height="100%" width="648px" style="padding-left: 4px; overflow: hidden;" class="forum2" align="left">

<p class="forum">'.$texta.'</p>
<br/><br/>
<br/><br/><br/>
</td>

</tr>
<tr> 
<td class="forum2" align="right" class="overflow: hidden;" height="1px"><b class="typ1">Написано на  '.$data.'</b></td>
</tr>

</table>

';
}

едит:


опа.. влезнал съм с акаунта на 1 приятел.. , за да видя дали са му махна ли бана (той ме помоли) и затва стана така :)
 

Горе