Създаване на списък за уведомяване на пот. с PHP & MySQL

staf

Registered
Създаване на списък за уведомяване на потребители с PHP & MySQL

create_database.sql:
Чрез този файл ще се направи базата данни.
Код:
CREATE TABLE `emails` (
`email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL 
);

index.php:
От този файл потребителите ще изпращат е-mail, който в последствие ще се вкара в база данни.
Код:
<html> <head> <title>Създаване на списък за уведомяване на потребители с PHP & MySQL, подобен на NotifyList</title> </head>
<body>
<?php
$email = $_POST['email'] ;
   if (!$email) /*проверка дали е попълнено полето*/
     {
?>
<form action='index.php' method='post'>
E-mail:<br>
<input type='text' name='email'><br>
<input type='submit' value='Изпрати'>
</form>
<?php
     }
   else /* ако е попълнено полето, да се изпрати до базата данни */
     {
@ $db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
        if (!$db)
          {
     echo 'Има проблем с влизането в базата данни. Моля, опитайте отново след малко.';
          }
     mysql_select_db('database');
     $query = mysql_query("INSERT INTO `emails` values ("$email")") ;
          if ($query) /* email изпратен до базата данни */
               echo "Благодарим Ви!" ;
          else /* email не е изпратен */
               echo "E-mail не е изпратен!" ;
     }
?>
</body> </html>

send.php:
От този файл ще се изпраща информация до всички изпратени пощи.
Код:
<html> <head> <title>Създаване на списък за уведомяване на потребители с PHP & MySQL, подобен на NotifyList</title> </head>
<body>
<?php
$subject = $_POST['subject'] ;
$from = $_POST['from'] ;
$header = "From: ".$from ;
$content = $_POST['content'] ;
   if (!$email ||$from || $content) /* проверка дали са попълнени полетата */
     {
?>
<form action='send.php' method='post'>
От E-mail:<br>
<input type='text' name='from'><br>
Тема:<br>
<input type='text' name='subject'><br>
<textarea cols='20' rows='10' name='content'></textarea>
<input type='submit' value='Изпрати'>
</form>
<?php
     }
   else /* ако са попълнени полетата, да се изпратят съобщения */
     {
@ $db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
        if (!$db)
          {
     echo 'Има проблем с влизането в базата данни. Моля, опитайте отново след малко.';
          }
     mysql_select_db('database');
     $query = mysql_query("SELECT * from `emails`") ;
     $query_result = mysql_num_rows($query) ;
     for ($i=0; $i <$query_result; $i++)
          {
               $email = mysql_fetch_array($query) ;
               mail($email['email'], $subject, $content, $header) ;
          }
     }
?>
</body> </html>
 
Мерси , ама защо ми дава грешка тук:

Parse error: parse error in D:\xampp\htdocs\index.php on line 41


Ред 41:

Код:
 $query = mysql_query("INSERT INTO `emails` values ("$email")") ;
 

Горе