Създаване на action=edit&id линкове

newtest

Registered
Здравейте,
как мога да създам линк като тези
page_cats.php?action=edit&id=1
page_cats.php?action=delete&id=1

Става дума за следното:
Направих страница от която мога да добавям категории. В същата страница ми се показват и вече направените категории с опциите: редактиране и изтриване.

Искам да направя от самият файл да ми се редактират или изтиват. Да не създавам нов/и файлове за тези функции.

Ето това представлява файла:
PHP:
<?php include('config.php'); ?>
<form method="POST">
<input type="hidden" name="page_cat_id" value="<?php
$our = mysql_query("SELECT page_cat_id FROM page_cats ORDER BY page_cat_id DESC LIMIT 1");
while($r=mysql_fetch_array($our)){
$page_cat_id=$r[page_cat_id]+1;
echo$page_cat_id;
}?>">
Category Name: <input name="page_cat_name" value="" /><br />
Category Description: <input type="text" name="page_cat_description"><br />
<input name="page_cats" type="submit" value="Добави!">
</form>
<?php
	if (isset($_POST['page_cats'])) {
		$page_cat_description = $_POST['page_cat_description'];
		$page_cat_name = $_POST['page_cat_name'];
		if((empty($page_cat_name)) && (empty($page_cat_description))) {
			//проверява дали всички полета са попълнени
			echo "Не си попълнил някое от полетата.";
		} else {
			$checkime = mysql_query("SELECT page_cat_description FROM page_cats WHERE page_cat_description='$page_cat_description'");
			$checkname= mysql_num_rows($checkime);
			if ($checkname>0) {
				// опа..някой е добавил тази страница!
				echo "Има страница с такова име";
			} else {
				// никой не е добавил тази новина, продължаваме...
				$page_cat_name = htmlspecialchars($page_cat_name);
				$page_cat_description = htmlspecialchars($page_cat_description);
				// превръщаме полетата да не са в html
				//всичко е перфректно да добавяме
				$query = mysql_query("INSERT INTO `page_cats` (page_cat_name, page_cat_description, page_cat_id) VALUES('$page_cat_name','$page_cat_description','$page_cat_id')");
				// успешно добавихме новината
				echo "Успешно добави новина!";
			}
		}
	}
?> 

<hr>
<table width="400" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tbody>
	<tr>
		<td>Category</td>
		<td align="center" width="1%" style="white-space:nowrap">Options</td>
	</tr>
<?PHP
$our = mysql_query("SELECT * FROM page_cats ORDER BY page_cat_id"); //избираме кои неща да вземем от БД
while($r=mysql_fetch_array($our)){
echo "<tr>
		<td><strong>".$r['page_cat_name']."</strong>
		<br><span>".$r['page_cat_description']."</span></td>
		<td align=\"center\" width=\"1%\" style=\"white-space:nowrap\">
			<a href=\"page_cats.php?action=edit&id=$r[page_cat_id]\">Edit</a> -
			<a href=\"page_cats.php?action=delete&id=$r[page_cat_id]\">Delete</a>
		</td>
	</tr>";
} ?>
</tbody>
</table>
 
или използвай switch ,както каза колегата по горе или можеш така:


if (isset($_POST['delete'])) {
заявка за триене
}
else {

Име на новината
Описание
[Изтрии] [тука си го правиш с бутонче и така]

}
 

Горе