Съобщение и Важна тема.

shukri_93

Registered
Някой знае ли защо ми няма знака за съобщение и за важна тема?
743536z.jpg

Предполагам че е нещо от темплейта.Кажете кой файл и аз ще го дам. :lol:
 
viewforum_body.tpl

<table width="100%" cellspacing="0" border="0" align="center" cellpadding="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td width="20" align="left"><img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</td>
<td>  </td>
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
<td>  </td>
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_ANNOUNCEMENT}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_ANNOUNCEMENT}</td>
</tr>
<tr>
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS_HOT}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS_HOT}</td>
<td>  </td>
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS_HOT}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS_HOT}</td>
<td>  </td>
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_STICKY}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_STICKY}</td>
</tr>
<tr>
<td class="gensmall"><img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS_LOCKED}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS_LOCKED}</td>
<td>  </td>
<td class="gensmall"><img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS_LOCKED}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS_LOCKED}</td>
</tr>
</table></td>


това го слагаш над :

<td align="right"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
 
Да появиха се, но ....

744834s.jpg


:D
Предполагам трябва нещо да се истрие от кода
Код:
<form method="post" action="{S_POST_DAYS_ACTION}">
 <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center">
	<tr> 
	 <td align="left" valign="bottom" colspan="2"><span class="gensmall"><b>{L_MODERATOR}: {MODERATORS}<br />{LOGGED_IN_USER_LIST}</b></span></td>
	 <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap"><span class="gensmall"><b>{PAGINATION}</b></span></td>
	</tr>
	<tr> 
	 <td align="left" valign="middle" width="50"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><img src="{POST_IMG}" border="0" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></td>
	 <td align="left" valign="middle" class="nav" width="100%"><span class="nav">   <a href="{U_INDEX}" class="nav">{L_INDEX}</a> » <a class="nav" href="{U_VIEW_FORUM}">{FORUM_NAME}</a></span></td>
	 <td align="right" valign="bottom" class="nav" nowrap="nowrap"><span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></span></td>
	</tr>
 </table>

{TPL_HDR1}<a class="cattitle" href="{U_VIEW_FORUM}">{FORUM_NAME}</a>{TPL_HDR2}<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%" class="forumline">
	<tr> 
	 <th colspan="2" align="center" height="25" class="thCornerL" nowrap="nowrap"> {L_TOPICS} </th>
	 <th width="50" align="center" class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_REPLIES} </th>
	 <th width="100" align="center" class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_AUTHOR} </th>
	 <th width="50" align="center" class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_VIEWS} </th>
	 <th align="center" class="thCornerR" nowrap="nowrap"> {L_LASTPOST} </th>
	</tr>
	
	<tr> 
	 <td class="row3" align="center" valign="middle" width="20"><img src="{topicrow.TOPIC_FOLDER_IMG}" width="19" height="18" alt="{topicrow.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" title="{topicrow.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" /></td>
	 <td class="row1" width="100%" {C_ONMOUSEOVER}="this.style.backgroundColor='{C_ROW1_OVER}';" {C_ONMOUSEOUT}="this.style.backgroundColor='{C_ROW1}';" {C_ONCLICK}="window.location.href='{topicrow.U_VIEW_TOPIC}'"><span class="topictitle">{topicrow.NEWEST_POST_IMG}{topicrow.TOPIC_TYPE}<a href="{topicrow.U_VIEW_TOPIC}" class="topictitle">{topicrow.TOPIC_TITLE}</a></span><span class="gensmall"><br />
		{topicrow.GOTO_PAGE}</span></td>
	 <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topicrow.REPLIES}</span></td>
	 <td class="row3" align="center" valign="middle"><span class="name">{topicrow.TOPIC_AUTHOR}</span></td>
	 <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topicrow.VIEWS}</span></td>
	 <td class="row3" align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topicrow.LAST_POST_TIME}<br />{topicrow.LAST_POST_AUTHOR} {topicrow.LAST_POST_IMG}</span></td>
	</tr>
	
	
	<tr> 
	 <td class="row1" colspan="6" height="30" align="center" valign="middle"><span class="gen">{L_NO_TOPICS}</span></td>
	</tr>
	
	<tr> 
	 <td class="catBottom" align="center" valign="middle" colspan="6" height="26"><span class="genmed">{L_DISPLAY_TOPICS}: {S_SELECT_TOPIC_DAYS}  
		<input type="submit" class="liteoption" value="{L_GO}" name="submit" />
		</span></td>
	</tr>
 </table>{TPL_FTR}

 <table width="100%" cellspacing="2" border="0" align="center" cellpadding="2">
	<tr> 
	 <td align="left" valign="middle" width="50"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><img src="{POST_IMG}" border="0" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></td>
	 <td align="left" valign="middle" width="100%"><span class="nav">   <a href="{U_INDEX}" class="nav">{L_INDEX}</a> » <a class="nav" href="{U_VIEW_FORUM}">{FORUM_NAME}</a></span></td>
	 <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span><br /><span class="nav">{PAGINATION}</span> 
		</td>
	</tr>
	<tr>
	 <td align="left" colspan="3"><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
	</tr>
 </table>
</form>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr> 
	<td align="right">{JUMPBOX}</td>
 </tr>
</table>

<table width="100%" cellspacing="0" border="0" align="center" cellpadding="0">
	<tr>
		<td align="left" valign="top"><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0">
			<tr>
				<td width="20" align="left"><img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" width="19" height="18" /></td>
				<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</td>
				<td>  </td>
				<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" width="19" height="18" /></td>
				<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
			</tr>
			<tr> 
				<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS_HOT}" width="19" height="18" /></td>
				<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS_HOT}</td>
				<td>  </td>
				<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS_HOT}" width="19" height="18" /></td>
				<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS_HOT}</td>
			</tr>
			<tr>
				<td class="gensmall"><img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS_TOPIC_LOCKED}" width="19" height="18" /></td>
				<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS_LOCKED}</td>
				<td>  </td>
				<td class="gensmall"><img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS_TOPIC_LOCKED}" width="19" height="18" /></td>
				<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS_LOCKED}</td>
			</tr>
		</table></td>
		<table width="100%" cellspacing="0" border="0" align="center" cellpadding="0"> 
<tr> 
<td align="left" valign="top"><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"> 
<tr> 
<td width="20" align="left"><img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" width="19" height="18" /></td> 
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</td> 
<td>  </td> 
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" width="19" height="18" /></td> 
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</td> 
<td>  </td> 
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_ANNOUNCEMENT}" width="19" height="18" /></td> 
<td class="gensmall">{L_ANNOUNCEMENT}</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS_HOT}" width="19" height="18" /></td> 
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS_HOT}</td> 
<td>  </td> 
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS_HOT}" width="19" height="18" /></td> 
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS_HOT}</td> 
<td>  </td> 
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_STICKY}" width="19" height="18" /></td> 
<td class="gensmall">{L_STICKY}</td> 
</tr> 
<tr> 
<td class="gensmall"><img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS_LOCKED}" width="19" height="18" /></td> 
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS_LOCKED}</td> 
<td>  </td> 
<td class="gensmall"><img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS_LOCKED}" width="19" height="18" /></td> 
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS_LOCKED}</td> 
</tr> 
</table></td>
		<td align="right"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
	</tr>
</table>
 
<table width="100%" cellspacing="0" border="0" align="center" cellpadding="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td width="20" align="left"><img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</td>
<td>  </td>
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</td>
</tr>
<tr>
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS_HOT}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS_HOT}</td>
<td>  </td>
<td width="20" align="center"><img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS_HOT}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS_HOT}</td>
</tr>
<tr>
<td class="gensmall"><img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS_TOPIC_LOCKED}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NEW_POSTS_LOCKED}</td>
<td>  </td>
<td class="gensmall"><img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS_TOPIC_LOCKED}" width="19" height="18" /></td>
<td class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS_LOCKED}</td>
</tr>
</table></td>

ето това го премахни :)

намира се под

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="right">{JUMPBOX}</td>
</tr>
</table>

и завършва над :

<table width="100%" cellspacing="0" border="0" align="center" cellpadding="0">
<tr>
<td align="left" valign="top"><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0">
 

Горе