Съпоставяне на дати

maxaffey

Registered
Имам няколко скрипта. Те си бачкат както трябва, но ми трябва да допиша нещо в него. Става въпрос за това, че ми трябва да съпостави две дати и да ми изведе различни данни в съответствие в това каква е разликата в датите, примерно ако "първата дата" е с разлика 3 дни от втората то да показва числото 3, а ако не е да показва друго, т.е. да го записва в базата данни по такъв начин.

Ето и скриптовете:


От първия се въвеждат автоматично датите, утрешната и втората, която е след месец. Те могат да се променят и да се поставят други подобни стойности!

Код:
<form name="step1" action="2.php" method="post" onSubmit="return CheckValue(this);">
     
     <table border="0" cellspacing="5" cellpadding="3">
      <tr>
       <td width="251" class="style17">Първа дата </td>
       <td width="69" class="style17"><span class="info"></span>
         <input name=validnost_ot type=text id="validnost_ot" size="11" maxlength=20>
         <script language="JavaScript">
var tod = new Date();
var tom = tod.getTime() + (24*60*60*1000);
var outp = new Date(tom);
var outp1 = (outp.getDate()+1)+"."+(outp.getMonth()+1)+"."+outp.getFullYear();
document.step1.validnost_ot.value = outp1 ;
                     </script>
 </td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="style17">Втора дата </td>
       <td class="style17"><span class="info"></span>
         <input name=validnost_do type=text id="validnost_do" size="11" maxlength=20>
         <script language="JavaScript">
var tod = new Date();
var tom = tod.getTime() + (24*60*60*1000);
var outp = new Date(tom);
var outp1 = (outp.getDate()+1)+"."+(outp.getMonth()+2)+"."+outp.getFullYear();
document.step1.validnost_do.value = outp1 ;
                      </script>
 </td>
      </tr>
     </table>
     <input type="submit" name="Submit" value="Изчисли">
   </form>


Във втория скрипт се записват данните в таблицата, като ги записва подред.


Код:
<?php 

$validnost_ot=$HTTP_POST_VARS['validnost_ot']; 
$validnost_do=$HTTP_POST_VARS['validnost_do']; 

$zapis=$validnost_ot.'&'.$validnost_do." \n" ; 

$fp = fopen ( "db.inc" ,"a"); 
fwrite($fp, $zapis ); 
fclose($fp); 

echo 
?>

На мен ми трябва някакъв скрипт, който да е в 2.php и да съпоставя двете дати и да изкарва резултат от това, примерно $rezultat и него да го записва в db.inc.
 
Код:
<?
$date = date('z');
echo $date;
?>

Ето ти един код.

Ще ти върне не 16.10, а
288 ден от годината.
Утре ще ти даде, че сме 289 -ия ден.
Така лесно ще ги съпоставиш.

А ето и един линк за още инфо:

http://bg2.php.net/manual/en/function.date.php

П.П.

ПОГЛЕДНИ СИ СЪОБЩЕНИЯТА.
ВАЖНО Е.
 

Горе