Тема за даскало

our

Registered
Имам да пиша много странна тема за даскало .. Как разбирате въпроса :

Архитектура на Интернет приложение
znam.bg, moodle.org

Въобще не знам какво трябва да искат под "Архитектура на нет приложение" .. :? Как го разбирате вие ?
 
Интернет приложения
Интернет приложенията представляват програмни продукти, които имат трислойна
архитектура – презентационен слой (например Уеб браузер като клиент), бизнес слой
(например машина за генериране на динамично съдържание чрез използване на CGI
технологии като PHP, Java сървлети, Active Server Pages - ASP, ASP.NET и други подобни), и
слой за данни (който е реализиран чрез база от данни и/или друг начин за съхранение на
данните). Тези приложения са достъпни през Интернет или локална мрежа. Уеб браузъра се
използва за комуникация с бизнес слоя, който отговаря на (обслужва) исканията чрез
генериране на заявки и обновявания в слоя за данни, и чрез генериране на данни за
изграждането на потребителския интерфейс в презентационният слой.
Интересна разновидност на тези приложения са тъй-наречените “разширени Интернет
приложения” (Rich Internet Applications, RIA). Ако при стандартните Интернет приложения
говорим за използване на клиент-сървър модела на комуникация с тъй-наречения “тънък
клиент”, то разширените Интернет приложения се характеризират с добавяне на повече
функционалност към клиента, като се говори за нов слой – клиентска машина, която
обикновено се изтегля от Интернет по време на работа, или е предварително достъпна под
формата на плугин към браузера. В този случай клиента функционира като разширен
браузър и поема отговорността за потребителския интерфейс и комуникацията със сървъра.
6
Основният акцент при Интернет приложенията е пълноценното използване на
клиентските и сървърни Интернет технологии, както и ефективното използване на мрежовата
(Интернет) среда.
Проектите разработени в това направление трябва да бъдат публикувани в Интернет
преди Областния кръг и реално съществуващи и достъпни преди и по време на Националния
кръг.
Примери:
Информационна система
Уеб игра
Корпоративен сайт на институция
Уеб приложение за мобилни телефони
Уеб интерфейс към друго приложение

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/olympiad/reglament_olimpiada_IT-2009.pdf
 

Горе