Търсачка с MySQL [проблем]

vladislav

Registered
Здравейте,
с помощта на урока на @jorooo и малко добавки от мен направих тази търсачка на потребители която търси регистрирани потреители по дума в дадено поле от БД. До тук работи добре обаче когато търся в полето за фамилия и има двама потребители с една и съща фамилия ми изкарва само един от тях защо става така???


Ето го и кода:
Код:
<form method="GET" action=""> 
<input type="text" name="search" size="30"><br>
<input type="radio" name="cat" value="username">Потребител 
<input type="radio" name="cat" value="name">Име
<input type="radio" name="cat" value="lastname">Фамилия
<br>
<input type="submit" name="submit" value="Търси">
</form>
<?PHP
$search=$_GET['search'];
$cat=$_GET['cat'];
include ("config.php");
mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die ("Грешка 1");
mysql_select_db('snooker') or die ("Грешка 2");
if ($submit)
{
$query = " SELECT * FROM users WHERE $cat LIKE '%$search%'"; 
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed'); 
$row = mysql_numrows($result); 

echo "Намерени резултати за: <b><i>$search</i></b>"; 
echo "<br />"; 
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{ 
$user=$row[username]; 
$id=$row[id]; 
} 
}
echo ("Намерен е:<br><a href=profile?id=$id>$user</a><br>");
?>
 

Slavei

Registered
vladislav каза:
Здравейте,
с помощта на урока на @jorooo и малко добавки от мен направих тази търсачка на потребители която търси регистрирани потреители по дума в дадено поле от БД. До тук работи добре обаче когато търся в полето за фамилия и има двама потребители с една и съща фамилия ми изкарва само един от тях защо става така???

едит:
я опитай така:

<form method="GET" action="">
<input type="text" name="search" size="30"><br>
<input type="radio" name="cat" value="username">Потребител
<input type="radio" name="cat" value="name">Име
<input type="radio" name="cat" value="lastname">Фамилия
<br>
<input type="submit" name="submit" value="Търси">
</form>
<?PHP
$search=$_GET['search'];
$cat=$_GET['cat'];
$submit=$_GET['submit'];
include ("config.php");
mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die ("Грешка 1");
mysql_select_db('snooker') or die ("Грешка 2");
if ($submit) {
$query = " SELECT * FROM users WHERE $cat LIKE '%$search%'";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
echo "Намерени резултати за: <b><i>$search</i></b>";
echo "<br />";
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$user=$row[username];
$id=$row[id];
echo "<a href=profile?id=$id>$user</a><br>";
}
}
?>
 

Горе