Търсачка

Marik

Registered
можели да ми кажете как мога да направя търсачка , обаче без да ползвам MYSQL .

примерно бих искал там като се напишат ключови думи и то да търси в индекстите в дадената деректория :roll:
 

mizarck

Registered
Търсене в различни директорий
Код:
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 

<body> 
<center> 
<form action="" method="post"> 
 <label for="select"></label>
 <input type="text" name="searched" maxlength="35" border="0">
 <select name="dir" id="dir">
  <option value="movies/">Филми</option>
  <option value="clips/">Клипове
  <option value="games/">Игри
  <option value="pics/">Картинки
  <option value="softwares/">Програми
  <option value="flash/">Флаш
  <option value="docs/">Документи
  <option value="pages/">Страници
  <option value="subitetles/">Суптитри
  <option value="music">Музика
  <option value="outher/">Друго</option>
  </select>
 <input name="submit" type="submit" value="Търси">
 </form> 

<?php 
$flag=0; 
$dir="$dir"; 
if(isset($_POST['searched'])) { 
foreach(glob($dir."*") as $file) { 
if(@eregi($_POST['searched'], str_replace($dir, "", $file))) { 
echo("<a href='".$file."' target=_blank>".str_replace($dir, "", $file)."</a> <br/>\n"); 
$flag+=1; 
} 
} 
if($flag==false) { 
echo("<h3>Много съжалявам но няма намерен файл с името </h3> <h1> "$searched" 

</h1>"); 
} 
} 
?> 
</center> 
</body> 

</html>

Търсене на различни формати

Код:
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 

<body> 
<center> 
<form action="" method="post"> 
 <label for="select"></label>
 <input type="text" name="searched" maxlength="35" border="0">
 <select name="format" id="format">
  <option value="*.avi">Фелми</option>
  <option value="*.avi">Клипове
  <option value="*.rar">Игри
  <option value="*.jpg">Картинки
  <option value="*.rar">Програми
  <option value="*.swf">Флаш
  <option value="*.txt">Документи
  <option value="*.html">Страници
  <option value="*.str">Суптитри
  <option value="*.mp3">Музика
  <option value="*">Друго</option>
  </select>
 <input name="submit" type="submit" value="Търси">
 </form> 

<?php 
$flag=0; 
$dir="store1/"; 
if(isset($_POST['searched'])) { 
foreach(glob($dir."$format") as $file) { 
if(@eregi($_POST['searched'], str_replace($dir, "", $file))) { 
echo("<a href='".$file."' target=_blank>".str_replace($dir, "", $file)."</a> <br/>\n"); 
$flag+=1; 
} 
} 
if($flag==false) { 
echo("<h3>Много съжалявам но няма намерен файл с името </h3> <h1> "$searched" 

</h1>"); 
} 
} 
?> 
</center> 
</body> 

</html>
 

Marik

Registered
Код:
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 

<body> 
<center> 
<form action="" method="post"> 
 <label for="select"></label>
 <input type="text" name="searched" maxlength="35" border="0">
 <select name="format" id="format">
  <option value="*.avi">Фелми</option>
  <option value="*.avi">Клипове
  <option value="*.rar">Игри
  <option value="*.jpg">Картинки
  <option value="*.rar">Програми
  <option value="*.swf">Флаш
  <option value="*.txt">Документи
  <option value="*.html">Страници
  <option value="*.str">Суптитри
  <option value="*.mp3">Музика
  <option value="*">Друго</option>
  </select>
 <input name="submit" type="submit" value="Търси">
 </form> 

<?php 
$flag=0; 
$dir="store1/"; 
if(isset($_POST['searched'])) { 
foreach(glob($dir."$format") as $file) { 
if(@eregi($_POST['searched'], str_replace($dir, "", $file))) { 
echo("<a href='".$file."' target=_blank>".str_replace($dir, "", $file)."</a> <br/>\n"); 
$flag+=1; 
} 
} 
if($flag==false) { 
echo("<h3>Много съжалявам но няма намерен файл с името </h3> <h1> "$searched" 

</h1>"); 
} 
} 
?> 
</center> 
</body> 

</html>
[/quote]


Благодаря много това ми свърши работа , но
иксма да попитам Как точно трябва да е кода за да може да не ми излиза примерно FAILA.PHP ами само името без .php - формата.
Ако н еможе няма нищо много съм благодарен за скрипта :wink:
 

Горе