Търсачка ;)

our

Registered
Значи трябва ми принципа на търсачката ... за база данни става въпрос. Попълваш дума -> Избираш заглавие или автор -> Търсиш.
Според мен тези Заглавие и Автор са да речем value="1" . После switch-ваш променливата и ако е 1 да речем searchcol="zaglavie" примерно ...
АКО НЕ Е ТАКА КАЖЕТЕ :p :) След това какво правим ? Как търсим в колоната "zaglavie" за string-ове съвпадащи със този, който ще се ... GET_-ва сигурно :) Сигурно го знам, но просто не мога да загрея в момента :)
 
Ако ще го пращаш с гет метода може да погледнеш индекса на
уеб тоурист-а.
Там търсачката е с гет.
юАз сега не мога да погледна кода защото съм в една интернет зала и няма десен бутон нито дава да се гледа сорс.

Но в form слагаш метода да е гет и

<form action="test.php" method="GET">
<SELECT NAME="kriterii">
<OPTION VALUE="a">Съдържание
<OPTION VALUE="b">заглавие
<OPTION VALUE="c">автор
</SELECT>
<INPUT TYPE=TEXT NAME="search">
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="търси">
</form>
правиш едно падащо меню
като в уеб тоурист-а да си избират
по какво да търсят.
Значи те изпращат a,b или c в зависимост дали искат да се търси
по съдържание, автор или заглавие.
Ако базата ти данни е нещо от сорта на
uroci -име на таблицата
id zaglavie avtor sadarjanie- това са имената на полетата
Ако беше дал имената на полетата и името на таблицата щях да ти напиша кода но сега ще карам с измислени пък ти ще си ги променяш.

то тогава кода който посреща данните от формуляра е нещо от сорта на
<?
$kriterii=$_GET['kriterii'];
$search=$_GET['search'];

if ($kriterii=="a")
{$pole="sadarjanie";}
elseif ($kriterii=="b")
{$pole="zaglavie";}
elseif (kriterii=="c")
{$pole="avtor";}
else
{$pole="sadarjanie";}


mysql_connect(localhost,$user,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");
$query="SELECT * FROM uroci where $pole like '%$search%' ";
$result=mysql_query($query);

$num=mysql_num_rows($result);

mysql_close();

echo "<table><tr><td>Avtor</a><td>Zaglavie</td>sadarjanie</td></tr>";

$i=0;
while ($i < $num) {

$urokavtor=mysql_result($result,$i,"avtor");
$urokzaglavie=mysql_result($result,$i,"zaglavie");
$uroksadarjanie=mysql_result($result,$i,"sadarjanie");


echo " <tr><td>$urokavtor</td><td>$urokzaglavie</td><td>$uroksadarjanie</td></tr>";

$i++;
}
?>


Кода го пиша наизуст защото както казах не мога да правя нищо друго в този интернет клуб но съм почти сигурен, че ще проработи като му смениш
имената на полетата в таблицата и името на таблицата.
Ако има някъде случайна грешка казвай и ще я намеря.

Това е начина по принцип за търсене.
Разбира се има и най различни разширени търсения по 1000 критерия
но засега това е достатъчно.
 

Горе