Търсачка

human

Registered
Имам проблем с търсачката.
Код:
<html> 
<head> 
<link rel=stylesheet type="text/css" href="http://bukhum6.freehostia.com/search/st3.css" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
</head> 
<body> 
<center>
<form action="" method="post" 
 <label for="select"></label> 
 <input type="text" name="searched"  maxlength="35" border="0"> 
 <select name="dir" id="dir"> 
  <option value="movies/">Филми
  <option value="clips/">Клипове 
  <option value="games/">Игри 
  <option value="pics/">Картинки 
  <option value="softwares/">Програми 
  <option value="flash/">Флаш 
  <option value="docs/">Документи 
  <option value="pages/">Страници 
  <option value="subs/">Суптитри 
  <option value="audio/">Музика 
  <option value="other/">Друго</option> 
  </select> 
 <input name="submit" type="submit" value="Търси"> 
 </form>

 <br>
 <?php 
$ip = $REMOTE_ADDR; 
echo "Здравей <b>$ip</b><br>";
?> 

<?php
$ip = gethostbyaddr($REMOTE_ADDR); 
echo ("Хоста ти е <b>$ip</b><br>"); 
?> 


<?php 
$flag=0; 
$dir="$dir"; 
$hits = filesize($file); 
if(isset($_POST['searched'])) { 
foreach(glob($dir."*") as $file) { 
if(@eregi($_POST['searched'], str_replace($dir, "", $file))) { 
echo "<table border=1.5><tr><td width=\"175\" style=\"border:solid 1px #3D3D3D\">";
echo("<a href='".$file. "' target=_blank>".str_replace($dir, "", $file)."</a>\n"); 
echo "</td><td style=\"border:solid 1px #3D3D3D\">";
echo("<a href='". "$dir'>Директория</a> <br/>\n"); 
echo "</td><td style=\"border:solid 1px #3D3D3D\">";
$size = filesize($file); 
function bafz($size){ 
$i=0; 
$iec = array("K", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB"); 
while (($size/1024)>1) { 
$size=$size/1024; 
$i++; 
} 
return substr($size,0,strpos($size,'.')+4).$iec[$i]; 
} 
echo bafz($size); 
echo "</td></tr></table>"; 
echo "<td width='5%'>"; 
echo "</td></tr>"; 
$flag+=1; 
} 
} 
if($flag==false) { 
echo("Няма намерени файлове с "$searched"!"); 
} 
} ?>

</center> 
</body> 

</html>


Значи търсачката не търси в др папки, а си търси в собствената.Примерно сложил съм я в папка downloads и съм дал да търси в audio тя търси в downloads. Др проблем е че не индексира всички файлове, а само два, и то показва големината само на единия.
 

human

Registered
Добре , това не го знаете...

Имам още няколко въпроса

1.Как да направя да пише кога е модифициран файлът?
2.Как да направя да брои колко пъти е свалям файлът?
3.Как да направя да показва видът на файла(примерно ако е .mp3 да показва иконката на winamp)
4.Да показва файлът дали е нов(примерно ако е качен преди по-малко от три дни до името на файла да има иконка НОВ, а ако е по-стар от 3 дни нищо да няма)

Дано поне сега знаете,дори и само за един въпрос..
 

human

Registered
DJCharge каза:
Ето за Last Modified :)

<?
$last_modified = filemtime("test.php");
print("Last Modified: ");
print(date("d.m.y - H:i", $last_modified));
?>

Мерси, а за другите неща някой знае ЛИ?
 

Горе