Търся...

mute

Registered
за наи лесното което се сещам вмомента но незнам дали ще ти свърши работа е

да речем часат и дата та са 20.04.2005 20:22 това ти е часат и датата след която ще се изпълни функцията
след това с date() взимаш днешната дата и сравняваш дали е по голяма от първата ако е изпалнява функцията ако не е неизпалнява
а ако искаш някав брояч на js сигорно ще трябва да стане c js и php там си нямам , сигорно с Аякс
 

paneznam

Registered
Добре ето един скрипт таймер:


Код:
<script type="text/javascript"> 
function countdown_clock(year, month, day, hour, minute, format) 
     { 
     //I chose a div as the container for the timer, but 
     //it can be an input tag inside a form, or anything 
     //who's displayed content can be changed through 
     //client-side scripting. 
     html_code = '<div id="countdown"></div>'; 
     
     document.write(html_code); 
     
     countdown(year, month, day, hour, minute, format);        
     } 
     
function countdown(year, month, day, hour, minute, format) 
     { 
     Today = new Date(); 
     Todays_Year = Today.getFullYear() - 2000; 
     Todays_Month = Today.getMonth() + 1;         
     
     //Convert both today's date and the target date into miliseconds.              
     Todays_Date = (new Date(Todays_Year, Todays_Month, Today.getDate(), 
                 Today.getHours(), Today.getMinutes(), Today.getSeconds())).getTime();                 
     Target_Date = (new Date(year, month, day, hour, minute, 00)).getTime();         
     
     //Find their difference, and convert that into seconds.         
     Time_Left = Math.round((Target_Date - Todays_Date) / 1000); 
     
     if(Time_Left < 0) 
      Time_Left = 0; 
     
     switch(format) 
        { 
        case 0: 
          //The simplest way to display the time left. 
          document.all.countdown.innerHTML = Time_Left + ' seconds'; 
          break; 
        case 1: 
          //More datailed. 
          days = Math.floor(Time_Left / (60 * 60 * 24)); 
          Time_Left %= (60 * 60 * 24); 
          hours = Math.floor(Time_Left / (60 * 60)); 
          Time_Left %= (60 * 60); 
          minutes = Math.floor(Time_Left / 60); 
          Time_Left %= 60; 
          seconds = Time_Left; 
          
          dps = 's'; hps = 's'; mps = 's'; sps = 's'; 
          //ps is short for plural suffix. 
          if(days == 1) dps =''; 
          if(hours == 1) hps =''; 
          if(minutes == 1) mps =''; 
          if(seconds == 1) sps =''; 
          
          document.all.countdown.innerHTML = days + ' day' + dps + ' '; 
          document.all.countdown.innerHTML += hours + ' hour' + hps + ' '; 
          document.all.countdown.innerHTML += minutes + ' minute' + mps + ' and '; 
          document.all.countdown.innerHTML += seconds + ' second' + sps; 
          break; 
        default: 
          document.all.countdown.innerHTML = Time_Left + ' seconds'; 
        } 
        
     //Recursive call, keeps the clock ticking. 
     setTimeout('countdown(' + year + ',' + month + ',' + day + ',' + hour + ',' + minute + ',' + format + ');', 1000); 
     } 

</script> 
<body> 
<script type="text/javascript">countdown_clock(06, 10, 23, 03, 5, 1);</script>

Може ли след като изте4е времето да се изпълни функция на php моля дайте код?
 

Горе