Фон

ами незнам защо но не ми работят аз пробвах така каде точно да го сложа


Код:
<?php 

header("Content-type: image/gif");

// името на папката в която са снимките... 
$path = 'images'; 

// надолу не променяйте нищо, освен ако не знаете какво правите! 

$i = 0; 
$imgDir = opendir ($path); 
while ( $file = readdir( $imgDir ) ) 
{ 
// проверяваме дали файла е снимка 
$file_type = strrchr( $file, "." ); 
$is_image = eregi( "jpg|gif",$file_type ); 

if ( $file != '.' && $file != '..' && $is_image ) 
{ $images[$i++] = $file; } 
} 
closedir ($imgDir); 

srand( (double) microtime()*1000000 ); 
$image_name = $path . '/' . $images[rand( 0,sizeof( $images ) -1 )]; 
$imgSize = GetImageSize( $image_name ); 

// прекъсване на скрипта ако не е намерена снимка 
if ( $i == 0 ) 
die(); 
// показване на снимката
readfile("$image_name"); 
imagedestroy("$image_name");

?>
 
май трябваше да е в html
<body background-image:url(image.gif); background-color:#fff >
</body>

май така трябва да е.

PS: доколкото съм чел за php трябва да ползваш $echo за да вмъкнеш html.или се лъжа :roll:
 

Горе