Форма за търсене по определен критерии

Thurin

Registered
Здравейте ползвам уеб платформата Joomla и компонента за недвижими имоти Имоти Про правя си сайт за недвижими имоти и имам нужда от помощ конкретно от хора които са в час със php и mysql защото аз сега ги уча и немога сам да се справя и да се получи това което искам. Въпроса ми е следния имам форма за търсене на един имот по вид (type) това е по подразбиране в компонента искам да направя и търсене по регион ( state) и по другите критерии които са променливи и получават различни стойности в таблиците на mysql в зависимост от офертата която е записана в сайта. Значи търсенето по тип на имота има следния код:
Код:
# Select published types
$database->setQuery( "SELECT * FROM #__hp_prop_types AS t"
	. "\nWHERE t.published='1'"
	. "\nORDER BY t.ordering ASC");
$types = $database->loadObjectList();

# Get Itemid, determine if the HP component is published
$database->setQuery("SELECT id FROM #__menu"
	.	"\nWHERE link='index.php?option=com_imoti'"
	.	"\nLIMIT 1");
$Itemid = $database->loadResult();

# Guess current type user is viewing
global $option, $task, $id;
$current_type=0;

if ($option == "com_imoti" && $id > 0) {
	# User is browing type
	if ($task == "viewtype") {
		$current_type = $id;
	} elseif ($task == "view") {
		$database->setQuery( "SELECT type FROM #__hp_properties AS p"
			. "\nWHERE p.published='1' AND p.approved='1' AND p.id='".$id."'"
			.	"\nLIMIT 1");
		$current_type = $database->loadResult();	
	}
}
?>
<form action="index.php" method="POST" name="searchfrm_mod">
<input type="text" name="search" class="inputbox" />
<select name="type" class="inputbox" size="1">
	<option value="0"<?php echo ($current_type=='0') ? ' selected' : ''; ?>><?php echo _HP_SEARCH_ALLTYPES; ?></option>	
<?php 
foreach($types AS $type) { ?>
	<option value="<?php echo $type->id; ?>"<?php echo ($current_type==$type->id) ? ' selected' : ''; ?>><?php echo $type->name; ?></option>	
<?php	}
?></select>
 
<input type="submit" class="button" value="<?php echo _HP_SEARCH; ?>" /><?php
if ($hp_use_advsearch == '1') {
?><br /><a href="<?php echo sefRelToAbs("index.php?option=com_imoti&task=advsearch&Itemid=$Itemid"); ?>"><?php echo _HP_SEARCH_ADV_TITLE; ?></a><?php
}
?>
<input type="hidden" name="option" value="com_imoti" />
<input type="hidden" name="task" value="search" />
<input type="hidden" name="Itemid" value="<?php echo $Itemid;?>" />
</form>

В този скрипт ми извиква търсачката в падащото меню със списъка на имотите по вид от таблица в mysql където се записват само стойностите на променливата type на имота а останалите критерии като цена, регион и др. се записват в отделна таблица и всичките са заедно в нея. Искам да си направя формата да ми бъде с още полета с падащи менюта но в тях да излизат списъците и на имотите по "регион" да кажем и дргите. Много ще се радвам ако може някой да ми даде идея малко по конкретна как да го направя мога ли да прибавя код към този скрип и как да си направя sql заявката от таблицата в която се записват другите критерии на имотите да излизат в падащо меню .
 

Горе