Функция за превръщане..

mizarck

Registered
Здравейте,
някаде из уроците беше дадена една функция която превръщаше от байтове в килобайтове, мега байтове, гигабайтове...
ако може да ми я дадете ще съм ви много благодарен
 
Това ли? Че нещо сега дори не намирам и урока.... :oops:

Код:
 <?php
//Проверяване на свободното място на дисковете.
//Ако имате повече дискове можете да ги добавите.
$d = disk_free_space("D:");
$c = disk_free_space("C:");

$d2 = disk_total_space("C:");
$c2 = disk_total_space("D:");

//Показване на свободното място на диск D: в всички размери :)
//Поне тези на които на мен са ми познати
//Byte (8 Bits)
//KiloByte (1024 B)
//MegaByte (1024 KB)
//GigaByte (1024 MB)
//TeraByte (1024 GB)
//PetaByte ( 1024 TB )
//ExaByte ( 1024 PB )
//ZettaByte ( 1024 EB )
//YottaByte ( 1024 ZB )
echo("Диск D: има общо: ");
echo("$d2"/1024/1024);
echo(" МегаБайта <br />");
echo("На диск D: има:<br />");
echo("$d сводобни Байта <br />");
echo("$d"/1024);
echo(" свободни КилоБайта <br />");
echo("$d"/1024/1024);
echo(" свободни МегаБайта <br />");
echo("$d"/1024/1024/1024);
echo(" свободни ГигаБайта <br />");
echo("$d"/1024/1024/1024/1024);
echo(" свободни ТераБайта <br />");
echo("$d"/1024/1024/1024/1024/1024);
echo(" свободни ПетаБайта <br />");
echo("$d"/1024/1024/1024/1024/1024/1024);
echo(" свободни ЕксаБайта <br />");
echo("$d"/1024/1024/1024/1024/1024/1024/1024);
echo(" свободни ЗетаБайта <br />");

//Черта да за се разграничават двата диска.
echo("<hr />");

//Показване на свободното място на диск C: в всички размери :)
//Поне тези на които на мен са ми познати
//Byte (8 Bits)
//KiloByte (1024 B)
//MegaByte (1024 KB)
//GigaByte (1024 MB)
//TeraByte (1024 GB)
//PetaByte ( 1024 TB )
//ExaByte ( 1024 PB )
//ZettaByte ( 1024 EB )
//YottaByte ( 1024 ZB )
echo("Диск C: има общо: ");
echo("$c2"/1024/1024);
echo(" МегаБайта <br />");
echo("На диск C: има:<br />");
echo("$c сводобни Байта <br />");
echo("$c"/1024);
echo(" свободни КилоБайта <br />");
echo("$c"/1024/1024);
echo(" свободни МегаБайта <br />");
echo("$c"/1024/1024/1024);
echo(" свободни ГигаБайта <br />");
echo("$c"/1024/1024/1024/1024);
echo(" свободни ТераБайта <br />");
echo("$c"/1024/1024/1024/1024/1024);
echo(" свободни ПетаБайта <br />");
echo("$c"/1024/1024/1024/1024/1024/1024);
echo(" свободни ЕксаБайта <br />");
echo("$c"/1024/1024/1024/1024/1024/1024/1024);
echo(" свободни ЗетаБайта <br />")

?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
 
Код:
 function size($size){
	if($size >= 1073741824)
{
$size = round($size / 1073741824 * 100) / 100;
$size=substr($size,0 , 4);
		$razshir = strrchr($size, ".");
		if ($razshir == "."){
		$size = str_replace(".", "", $size);
		} else {
		$size = $size;
		}
$size = $size . " GB";
}
elseif($size >= 1048576)
{
$size = round($size / 1048576 * 100) / 100;
$size=substr($size,0 , 4);
		$razshir = strrchr($size, ".");
		if ($razshir == "."){
		$size = str_replace(".", "", $size);
		} else {
		$size = $size;
		}
$size = $size . " MB";
}
elseif($size >= 1024)
{
$size = round($size / 1024 * 100) / 100;
$size=substr($size,0 , 4);
		$razshir = strrchr($size, ".");
		if ($razshir == "."){
		$size = str_replace(".", "", $size);
		} else {
		$size = $size;
		}
$size = $size . " KB";
}
else
{
$size=substr($size,0 , 4);
		$razshir = strrchr($size, ".");
		if ($razshir == "."){
		$size = str_replace(".", "", $size);
		} else {
		$size = $size;
		}
$size = $size . " B";
}
echo $size;
}
Добавих и str_replace защото ако числото е кръгло оставаше една точка ;)
 

Горе