Функция за проверка на специални символи

aquafresh

Registered
Каква беше функцията да проверява дали е написано @ , за мейл и ако няма @ да пише - невалиден мейл ?
Както и "непозволен символ" примерно за &!*&$!%&! :roll:
 
Код:
if(!preg_match( '#^[a-z0-9\.\-_\+]+?@(.*?\.)*?[a-z0-9\-_]+?\.[a-z]{2,4}$#i', $email ))
   { 
        echo "Невалиден емайл.
		 		
		 }
else {
echo "емайла е валиден"; 
}
 
това къде?
Код:
<?
include ("config.php");
if(isset($_POST['submit'])){
$username = addslashes($_POST['username']);
$password = addslashes($_POST['password']);
$email = addslashes($_POST['email']);
$name = addslashes($_POST['name']);
$regip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$opisanie = addslashes($_POST['opisanie']);
$avatar = addslashes($_POST['avatar']);
$sex = addslashes($_POST['sex']);
$country = addslashes($_POST['country']);
$regdate = date("d M Y");
$sql = mysql_query("INSERT INTO $table_name (`username` , `password` , `email` , `name` , `regip` , `opisanie` , `avatar` , `sex` , `country` , `regdate`)
VALUES ('$username' , '$password' , '$email' , '$name' , '$regip' , '$opisanie' , '$avatar' , '$sex' , '$country' , '$regdate')") or die(mysql_error());
if($sql){
echo "Успешно се регистрирахте :)";
} 
} else {
?>
<center><form method="post" action="">
Потребител:<br />
<input name="username" type="text" class="txt" id="username" "size="30" value="" /><br />
Парола:<br />
<input type="password" name="password" type="text" class="password" id="password" "size="30" value="" /><br />
Е-мейл:<br />
<input name="email" type="text" class="txt" id="email" "size="30" value="" /><br />
Име:<br />
<input name="name" type="text" class="txt" id="name" "size="30" value="" /><br />
Описание:<br/>
<textarea name="opisanie" cols="40" rows="5"></textarea><br />
Аватар:<br />
<input name="avatar" type="text" class="txt" id="avatar" "size="30" value="" /><br />
Пол:<br/>
<select name="sex">
<option value="man.png">Мъж</option>
<option value="girl.png">Жена</option>
</select>
<br />
Име:<br />
<input name="name" type="text" class="txt" id="name" "size="30" value="" /><br />
Държава:<br />
<select name="country">
<option>България</option>
<option>Англия</option>
<option>САЩ</option>
<option>Другаде</option>
</select><br />
<br />
<input name="submit" type="submit" id="button" value="Регистрирай ме !" />
</form></center>
<?
}
?>
 
Еми ето така ще стане:

<?
include ("config.php");
if(isset($_POST['submit'])){
$username = addslashes($_POST['username']);
$password = addslashes($_POST['password']);
$email = addslashes($_POST['email']);
$name = addslashes($_POST['name']);
$regip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$opisanie = addslashes($_POST['opisanie']);
$avatar = addslashes($_POST['avatar']);
$sex = addslashes($_POST['sex']);
$country = addslashes($_POST['country']);
$regdate = date("d M Y");
if(!preg_match( '#^[a-z0-9\.\-_\+]+?@(.*?\.)*?[a-z0-9\-_]+?\.[a-z]{2,4}$#i', $email ))
{
echo "Невалиден емайл!";
}
else
{
$sql = mysql_query("INSERT INTO $table_name (`username` , `password` , `email` , `name` , `regip` , `opisanie` , `avatar` , `sex` , `country` , `regdate`)
VALUES ('$username' , '$password' , '$email' , '$name' , '$regip' , '$opisanie' , '$avatar' , '$sex' , '$country' , '$regdate')") or die(mysql_error());
if($sql){
echo "Успешно се регистрирахте :)";
}
}
} else {
?>
<center><form method="post" action="">
Потребител:<br />
<input name="username" type="text" class="txt" id="username" "size="30" value="" /><br />
Парола:<br />
<input type="password" name="password" type="text" class="password" id="password" "size="30" value="" /><br />
Е-мейл:<br />
<input name="email" type="text" class="txt" id="email" "size="30" value="" /><br />
Име:<br />
<input name="name" type="text" class="txt" id="name" "size="30" value="" /><br />
Описание:<br/>
<textarea name="opisanie" cols="40" rows="5"></textarea><br />
Аватар:<br />
<input name="avatar" type="text" class="txt" id="avatar" "size="30" value="" /><br />
Пол:<br/>
<select name="sex">
<option value="man.png">Мъж</option>
<option value="girl.png">Жена</option>
</select>
<br />
Име:<br />
<input name="name" type="text" class="txt" id="name" "size="30" value="" /><br />
Държава:<br />
<select name="country">
<option>България</option>
<option>Англия</option>
<option>САЩ</option>
<option>Другаде</option>
</select><br />
<br />
<input name="submit" type="submit" id="button" value="Регистрирай ме !" />
</form></center>
<?
}
?>
 

Горе