Хора я ми кажете кода за upload image?

Shorter

Registered
Хора я ми кажете кода за upload image? то е пхп,но нищо,ако намерите за хтмл кажете го плс и за пхп става
 

our

Registered
Код:
 <? 
session_start(); 
?> 
<head><title>Upload</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head> 
<body> 
<?php 
@session_start(); 
$site_name = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$url_dir = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']); 
$url_this = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF']; 

$upload_dir = "upload/"; 
$upload_url = $url_dir."/upload/"; 
$message =""; 

/************************************************************ 
* Create Upload Directory 
************************************************************/ 
if (!is_dir("upload")) { 
if (!mkdir($upload_dir)) 
die ("upload_files directory doesn't exist and creation failed"); 
if (!chmod($upload_dir,0755)) 
die ("change permission to 755 failed."); 
} 

/************************************************************ 
* Process User's Request 
************************************************************/ 

if ($_REQUEST[del]) { 
print "<script>window.location.href='$url_this?message=deleted successfully'</script>"; 
} 
else if ($_FILES['userfile']) { 
$message = do_upload($upload_dir, $upload_url); 
print "<script>window.location.href='$url_this?message=$message'</script>"; 
} 
else if (!$_FILES['userfile']); 
else 
$message = "Invalid File Specified."; 

/************************************************************ 
* List Files 
************************************************************/ 
$handle=opendir($upload_dir); 
$filelist = ""; 
while ($file = readdir($handle)) { 
if(!is_dir($file) && !is_link($file)) { 
$filelist .= "<br><a href='$upload_dir$file' target=_blank>".$file."</a>"; 

} 
} 

function do_upload($upload_dir, $upload_url) { 

$temp_name = $_FILES['userfile']['tmp_name']; 
$file_name = $_FILES['userfile']['name']; 
$file_type = $_FILES['userfile']['type']; 
$file_size = $_FILES['userfile']['size']; 


$result = $_FILES['userfile']['error']; 
$file_url = $upload_url.$file_name; 
$file_path = $upload_dir.$file_name; 

if(eregi("(.jpeg|.jpg|.gif|.png)$", $file_name)) 
{ 

//File Name Check 
if ( $file_name =="") { 
$message = "Грешно име. Моля прейменувайте файла"; 
return $message; 
} 
//File Size Check 
else if ( $file_size > 5368709120) { 
print $file_size; 
$message = "Размера на файла е много голям."; 
return $message; 
} 

} 
else 
{ 
$message = "Може да се качват само ,jpeg,jpg,gif,png. Не по-големи от 5Мб."; 
return $message; 
} 


$result = move_uploaded_file($temp_name, $file_path); 
if (!chmod($file_path,0755)) 
$message = "change permission to 755 failed."; 
else 
$message = ($result)?"$file_name($file_type) е качена успешно." : 
"Нещо е грешно при ъплода."; 

return $message; 
} 

?> 
<table style="width: 40%" align="center" valign="top"><tr><td align="center"> 
<img src="logo_phpBB2.gif"/></td></tr> 
<tr> 
<td><br> 
<div align="center" style="font-size: 19px; font-weight: bold"> 
</table> 
<body bgcolor="#667987"><center> 
<font color=red><?=$_REQUEST[message]?></font> 
<br> 
<form name="upload" id="upload" ENCTYPE="multipart/form-data" method="post"> 
Качи фаил: <input type="file" id="userfile" name="userfile"> 
<input type="submit" name="upload" value="Upload"> 
</form> 

<br> 
Максималната големина на картинката е 5Мб.<br> 
<a href="http://85.217.144.252/upload.bgnet.com/upload">До сега потребителите ни са качили следните картинки</a><br> 
<b>При повреждане или изгубване на файловете ви, BG NET НЕ носи никаква отговорност!</b> 
</center> 

<? 
if ($_REQUEST[debug]==1) print "------------------Debugging Info----------------<br>"; 
if ($_REQUEST[debug]==1) print "site=$site_name<br>dir=$url_dir<br>url=$url_this<br>"; 
if ($_REQUEST[debug]==1) print "upload dir=$upload_dir<br>upload url=$upload_url<br>"; 
?> 
<table align="center"><tr><td align="center"> 
Благодарим Ви, че използвате BG NET сървъра</td></tr> 
</table> 
</body>
Само си промени текстовете. Могат да се качват само картинки и то с определена големина ;').
 

our

Registered
За да ти вървят тези скриптове ти трябва хостинг с поддръжка на PHP. hit.bg не поддържа. free.bg - не съм сигурен, но май не. Така че няма как да стане ;)
 

Горе