Часът в момента е ...

DJCharge

Registered
С този код ще казвате колко е часът във всички канали в които сте ( /amsg ) на всеки кръгъл час :wink:

on 1:CONNECT: {
.timer1 1:00 1 1 /amsg Часът в момента е 1:00 am
.timer2 2:00 1 1 /amsg Часът в момента е 2:00 am
.timer3 3:00 1 1 /amsg Часът в момента е 3:00 am
.timer4 4:00 1 1 /amsg Часът в момента е 4:00 am
.timer5 5:00 1 1 /amsg Часът в момента е 5:00 am
.timer6 6:00 1 1 /amsg Часът в момента е 6:00 am
.timer7 7:00 1 1 /amsg Часът в момента е 7:00 am
.timer8 8:00 1 1 /amsg Часът в момента е 8:00 am
.timer9 9:00 1 1 /amsg Часът в момента е 9:00 am
.timer10 10:00 1 1 /amsg Часът в момента е 10:00 am
.timer11 11:00 1 1 /amsg Часът в момента е 11:00 am
.timer12 12:00 1 1 /amsg Часът в момента е 12:00 am
.timer13 13:00 1 1 /amsg Часът в момента е 1:00 pm
.timer14 14:00 1 1 /amsg Часът в момента е 2:00 pm
.timer15 15:00 1 1 /amsg Часът в момента е 3:00 pm
.timer16 16:00 1 1 /amsg Часът в момента е 4:00 pm
.timer17 17:00 1 1 /amsg Часът в момента е 5:00 pm
.timer18 18:00 1 1 /amsg Часът в момента е 6:00 pm
.timer19 19:00 1 1 /amsg Часът в момента е 7:00 pm
.timer20 20:00 1 1 /amsg Часът в момента е 8:00 pm
.timer21 21:00 1 1 /amsg Часът в момента е 9:00 pm
.timer22 22:00 1 1 /amsg Часът в момента е 10:00 pm
.timer23 23:00 1 1 /amsg Часът в момента е 11:00 pm
.timer24 00:00 1 1 /amsg Айде бре, май стана 12:00 pm. Няма ли да спите ?
}
 

Горе