ако файла е 18 + да потвърдя

JimBeam

Registered
ако в база данни полето 18+ е '1' да потвърдя за възраста и тогава да отвори клипа
и кой е най- удачния файл да сенаправи това ? с 18 + помагайте + идеи
<?php
if (isset($_GET['id']) || isset($_GET['del']))
{
$id_get = intval($_GET['id']);
$sql = "SELECT * FROM clips WHERE id = '$id_get'";
$do = mysql_query($sql);
$down = mysql_fetch_array($do);
$id = $down['id'];
$pic = $down['pic'];
$link = $down['link'];
$background = $down['background'];
$timeclip = $down['timeclip'];
$from = $down['from'];
$look = $down['look'];
$download = $down['download'];
$size = $down['size'];
$artist = $down['artist'];
$name = $down['name'];
$date = $down['date'];
$description = $down['description'];


mysql_query("UPDATE clips SET look_today='".time()."' ");
mysql_query("UPDATE clips SET look=look+1 WHERE id='$id_get'") or die(mysql_error());

if (intval($_GET['del'])) {
$id = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT COUNT(*) as `num` FROM `clips` WHERE `id`='".$_GET['del']."';"));
if ($id['num'] > 0) {
mysql_query("DELETE FROM `clips` WHERE `id`='".$_GET['del']."';");
@header("location: ".$_SERVER["HTTP_REFERER"]);
}
}

else {

if ( mysql_num_rows($do) <= 0 )
die('Няма такъв клип. <a href="index.php" "style="text-decoration: none;">Назад</a>');

echo "<b>$artist</b> - $name</b>"; ?>

<p id="player1">
<strong></br></br>You need to upgrade your Flash Player to version 9 or newer.</br></br></br></strong></p>
<script type="text/javascript">
var s1 = new SWFObject("<?php echo "$site_url"; ?>/files/clips/player/video.swf?imagePath=<?php echo $pic ?>&videoPath=<?php echo $link ?>&screencolor=0xFFFFFF&logo=&autoStart=false&volAudio=50&newWidth=490&newHeight=385&disableMiddleButton=false&playSounds=true&soundBarColor=0xA9A9A9&barColor=0xA9A9A9&barShadowColor=0xffffff&subbarColor=0xffffff",
"sotester", "480", "380", "9", "#000000");

s1.addParam("allowfullscreen","true");
s1.addVariable("autostart","false");
s1.addVariable("startvolume","100");
s1.addVariable("video","?videoPath=<?php echo $link ?>");
s1.write("player1");
</script>

<?php
include 'vote.php';
echo "<br />";
echo "<b>Описание: </b> $description <br /> ";
echo "<b>Размер: </b> $size <br /> ";
echo "<b>Видян: </b>";
echo number_format("$look", 0, '', ',');
echo " <br />";

$sqlactivedownload=mysql_query("SELECT * FROM clips WHERE activedownload='0' and id='$id_get'");
if(mysql_num_rows($sqlactivedownload)==1){
echo "<br />Този клип не може да се изтегли.";} else {

echo "<a href='get/$id' style='text-decoration: none;'> Изтегли </a>";
echo "[";
echo number_format("$download", 0, '', ',');
echo "]";
}
}
}
echo "<br /><br />Подобни клиповe: <br /><br />";

}
?>
 
Правиш си една променлива "$age" която ще е резултата от това какво има в таблицата, а после ползваш:
Код:
if ($аge == 1) {
echo "Потвърждавам, че съм над 18 години.";
}
 
е ама искам когато е полето 18+ е '1' само тогава да ми показва повтърдете че сте над 18 години и като кликна тогава да излезе клипа .. и ако може в кода да се вкара
 
Целия ти код го слагаш в едно IFче , което е
if (ако си над 18) { // тука надолу твоя код; }
else { echo "Вие нямате 18 години"; }
 
еми опитах по този нaчин но не ми се получава може ли да го направиш полето е "18" ако е 1 да излезе
"Потвърди че си над 18 години" и като кликна на този бутон тогава да се покаже клипа
 
Код:
 <?
if ($age == "1") 
{
echo "Тук слагаш кода за клиповете..";
}
else
{
if ($age == NULL)
{
echo "Непопълнени данни";
}
}
?>

Така ?
 
Код:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
<script type="text/javascript">
function show_confirm()
{
var r=confirm("Потвърждавате ли, че сте над 18 години?");
if (r==true)
  {
 window.location="http://localhost:1912/index.php?18=ok";

  }
else
  {
 window.location="http://localhost:1912/index.php?18=no";

  }
}
</script>
</head>
<body <?php 
if($age == '1'){
	if($_GET['18'] != 'ok' and !isset($_GET['18']))
	{ print 'onload="show_confirm()"';} }?>>

	
	<?php
	
	if($_GET['18'] == 'ok' and isset($_GET['18'])){
		print 'Кода за клипа';
	}
	if($_GET['18'] != 'ok' and isset($_GET['18'])  or $age != '1'){
	print 'Няма да гледаш';
	}
	
	?>
</body>
</html>
 

Горе