банка с лихва?

k0kytak

Registered
Значи искам да направя банка и на секи 24 часа да дава прибавя кам твойте 0.5% процента :)
Искам обаче не само пари да се внасят в банката ако може 4 неща и те са следните от таблицата users ето ги и полетата money,trees,metals,foods ако може някой да го направи +1[/b]
 
Така е, целта е да се научиш, а не да пускаш тема след тема и да искаш готови кодове, без дори да си се опитал да го направиш.
Това което ти трябва е един Cron към SQL конзолата със заявка UPDATE table SET pole1 = pole1 * 1.005, pole2 = pole2 * 1.005 и т.н. който ще се изпълнява на 24 часа...
Или пък може и да е към PHP Cron-а и да имаш 1 файл в който си правиш връзката към базата данни и заявката
 
Добре ето един код нали права си таблици в users на име bank , sbank и така bank ми е там кадето се слагат парите а sbank ми е таймера на всеки 24 часа да дава 0.5 процента лихва но проблема е че като дам да вкарам пари и не става кода е верен не знам просто нямам си идея защо не става

Код:
<?php
#################Update bank
$b=time();
$s=(86400+$sbank[timelihva]);
$r=($s-$b); 
if(($r <= 0)){
$m=round($sbank[money]*1.05);
mysql_query("UPDATE `bank` SET `money`='".$m."', `timelihva`='".time()."'  WHERE `name`='".$_SESSION['name']."'") or die ("CHECK update bank");
}
#################
####DEPOZIT##########
if(isset($_POST[submit])){
	$num=$_POST[money];
	if(preg_match("/^[0-9]{1,}$/", $num)){
		if($susers[money] >= $_POST[depozit]){
			mysql_query("UPDATE `bank` SET `money`=`money`+$_POST[money], `timelihva`='".time()."'  WHERE name='".$_SESSION[name]."'");
			mysql_query("UPDATE `users` SET `money`=`money`-$_POST[money] WHERE name='".$_SESSION[name]."'");
			echo "vnesohte $_POST[money] $ v bankata";
	
		}else{ echo "Нямаш толкова пари!"; }
	}else{ echo "Въвеждайте само цели числа!"; }
echo "<meta http-equiv=refresh content=3;url=".$domein."/game/bank/>"; 
} 
####DEPOZIT##########
if(isset($_POST[submit2])){
	$num=$_POST[money];
	if(preg_match("/^[0-9]{1,}$/", $num)){
		if($susers[money] >= $_POST[depozit]){
			mysql_query("UPDATE `bank` SET `money`=`money`-$_POST[money]  WHERE name='".$_SESSION[name]."'");
			mysql_query("UPDATE `users` SET `money`=`money`+$_POST[money] WHERE name='".$_SESSION[name]."'");
			echo "izteglihte $_POST[money] $ ot bankata";
			echo "<meta http-equiv=refresh content=3;url=".$domein."/game/bank/>"; 
		}else{ echo "Нямате толкова пари в банката!"; }
	}else{ echo "Въвеждайте само цели числа!"; }
echo "<meta http-equiv=refresh content=3;url=".$domein."/game/bank/>"; 
}
###########
if(!isset($_POST[submit]) AND !isset($_POST[submit2]) ){
echo "Money in bank: ".$sbank[money]."$<br><br>";
echo "
<form action='' method='POST'>
<input type='text' name='money' size='10''>
<input type='submit' value='depozit' name='submit'>
</form>
<form action='' method='POST'>
<input type='text' name='money' size='10''>
<input type='submit' value='iztegli' name='submit2'>
</form><br>
( ".round($sbank[money]*1.05)." ) 5% Лихва след: <div id='bxx' class='z'> 
";
}

		$b=time();
		$s=(86400+$sbank[timelihva]);
		$r=($s-$b);	

		?>
		<script type="text/javascript">
		v=new Date();
		var bxx=document.getElementById('bxx');
		function t(){
			n=new Date();
			ss=<?php echo $r; ?>;
			s=ss-Math.round((n.getTime()-v.getTime())/1000.);
			m=0;
			h=0;
			if(s<0){
				bxx.innerHTML='';
			}else{
				if(s>59){m=Math.floor(s/60);s=s-m*60;}
				if(m>59){h=Math.floor(m/60);m=m-h*60;}
				if(s<10){s="0"+s}
				if(m<10){m="0"+m}
				bxx.innerHTML=h+':'+m+':'+s+'';}
			window.setTimeout("t();",999);
		}
		window.onload=t;

		</script>
 

Горе