вграждане на html в php код

k0kytak

Registered
Ако може да се вгради ето този код в началото на пхп кода след проверката дали си логнат
Код:
<table width="280" cellpadding="0" cellspacing="0"><br><tbody><tr><td width="100%" background="images/headmps.gif" height="79">
<div class="st1">Ресурси</div>
</td></tr><tr><td width="280" background="images/bodymps.gif"><div class="text">
<?php include ( 'stats.php' ) ?>

А това да е в края на пхп кода но не извън <?

Код:
</div></td></tr><tr><td width="100%" background="images/bottommps.gif" height="37"></td></tr></tbody></table><br>


Код:
<?php
$session = $_SESSION['name'];
if($session == null){
echo ' Не си логнат.';
}else{
$name = $_SESSION['name'];
$sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$do = mysql_query($sql);
$my = mysql_fetch_array($do);
$name = $my['name'];
$money = $my['money'];
$trees = $my['trees'];
$metals = $my['metals'];
$foods = $my['foods'];
$diamonds = $my['diamonds'];
$heros = $my['heros'];
$maxnrg = $my['maxnrg'];
$att = round((($power * (1 + ($fighter * 0.1))) + ($weaponr + $weaponl)) * (1 + ($killer * 0.1)));
echo "<img src='images/stats/gold.gif' alt='' style='float:center' /><span style='position:relative; top:-15px;'>$money</span>"
."<br /><img src='images/stats/wood.gif' alt='' 'float:center'/><span style='position:relative; top:-15px;'> $trees</span>"
."<br /><img src='images/stats/metal.gif' alt='' 'float:center'/><span style='position:relative; top:-15px;'> $metals</span>"
."<br /><img src='images/stats/food.gif' alt='' 'float:center'/><span style='position:relative; top:-15px;'> $foods</span>"
."<br /><img src='images/stats/diamond.gif' alt='' 'float:center'/><span style='position:relative; top:-15px;'> $diamonds</span>";
} ?>
 
vik96 каза:
нещо не разбрах.. :s

Значи искам първите два кода да се вградат вав третия по следния начин.
Първия код да се вгради след проверката дали си логнат и ако си логнат да се показва кода
Втория код да се вгради някаде на края в кода но пак да се намира в проверката дали си логнат общо взето трябва да си логнат за да ти показва кода.
 
Код:
 <?php
$session = $_SESSION['name'];
if($session == null){
echo ' Не си логнат.';
}else{
?>
<table width="280" cellpadding="0" cellspacing="0"><br><tbody><tr><td width="100%" background="images/headmps.gif" height="79">
<div class="st1">Ресурси</div>
</td></tr><tr><td width="280" background="images/bodymps.gif"><div class="text">
<?php include ( 'stats.php' ) ?>
<?
$name = $_SESSION['name'];
$sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '$name'";
$do = mysql_query($sql);
$my = mysql_fetch_array($do);
$name = $my['name'];
$money = $my['money'];
$trees = $my['trees'];
$metals = $my['metals'];
$foods = $my['foods'];
$diamonds = $my['diamonds'];
$heros = $my['heros'];
$maxnrg = $my['maxnrg'];
$att = round((($power * (1 + ($fighter * 0.1))) + ($weaponr + $weaponl)) * (1 + ($killer * 0.1)));
echo "<img src='images/stats/gold.gif' alt='' style='float:center' /><span style='position:relative; top:-15px;'>$money</span>"
."<br /><img src='images/stats/wood.gif' alt='' 'float:center'/><span style='position:relative; top:-15px;'> $trees</span>"
."<br /><img src='images/stats/metal.gif' alt='' 'float:center'/><span style='position:relative; top:-15px;'> $metals</span>"
."<br /><img src='images/stats/food.gif' alt='' 'float:center'/><span style='position:relative; top:-15px;'> $foods</span>"
."<br /><img src='images/stats/diamond.gif' alt='' 'float:center'/><span style='position:relative; top:-15px;'> $diamonds</span>";
?>
</div></td></tr><tr><td width="100%" background="images/bottommps.gif" height="37"></td></tr></tbody></table><br>
<?
} ?>
 
ъъъъ вади ми 100 реда и пише Ресурси и после


Връзката е прекъсната
Връзката със сървъра беше прекъсната по време на зареждане на страницата.
Мрежовата връзка бе прекъсната. Моля, опитайте отново.
 
Незнам виж тоя ред да не прави проблем
Код:
<?php include ( 'stats.php' ) ?>
не вервам да е от ХТМЛ-а :)
 

Горе