време

VaRkOlAkA

Registered
как се преобразува примерно "788 400" секунди във текст примерно "1 седмица 2 дни 3 часа"
 
Еми примерно знаеш, че една седмица има 7 дена по 24 часа по 60 мин по 60 сек!Кво става то?
788 400/(7*24*60*60) = 1 седмица и нещо.
Каквото остане делиш на дни, часове и т.н.
 
Код:
<?php 
  function duration($secs) 
  { 
    $vals = array('w' => (int) ($secs / 86400 / 7), 
           'd' => $secs / 86400 % 7, 
           'h' => $secs / 3600 % 24, 
           'm' => $secs / 60 % 60, 
           's' => $secs % 60); 
 
    $ret = array(); 
 
    $added = false; 
    foreach ($vals as $k => $v) { 
      if ($v > 0 || $added) { 
        $added = true; 
        $ret[] = $v . $k; 
      } 
    } 
 
    return join(' ', $ret); 
  } 

echo duration(788976);
?>
 

Горе