даване на повече от 1 неща.

k0kytak

Registered
Значи гледам БГ-Мафия като си дадеш линка и ти влизат и ти дава 400 пари респект и такива как мога да направя да ми дава напримерно и на мене не само злато а и респект и ако може да се направи да дава между 100 и 200 респект да дава ако може и с златото да го направите давам +1


Код:
<?php
include("config.php");

$id = $_GET['id'];
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$query1 = "SELECT * FROM usersip WHERE ip='$ip' AND users_id='$id'";
$result1=mysql_query($query1);
if (mysql_num_rows($result1)>0)
{
$query = "SELECT * FROM users WHERE id='$id'";
$result = mysql_query($query);
$row=mysql_fetch_array($result);
$money=$row[money];
echo("<b><center>Този потребител в момента има <font color=red>$money</font> Пари!<br><img src=Images/hero.jpg><br><br>Ако искате и вие да си направите герой се <a href=index.php?l=register>Регистрирайте</a>.</center></b>");
}
else
{
$query = "SELECT * FROM users WHERE id='$id'";
$result = mysql_query($query);
$row=mysql_fetch_array($result);
$money=$row[money];
$usersid=$row[id];
$users=$row[name];
$newmoney= $money + 1;
$time = time() +86400;
$sql3 = "INSERT INTO `usersip` VALUES('', '$usersid', '$ip', '$time' );";
if(mysql_query($sql3) != "")
{
$sql="UPDATE users SET money='$newmoney' where id='$id';";
if(mysql_query($sql) != "")
{
echo("<b><center>Този потребител в момента има <font color=red>$money</font> Пари!<br><img src=Images/hero.jpg><br><br>Ако искате и вие да си направите герой се <a href=index.php?l=register>Регистрирайте</a>.</center></b>");
}
else
{
echo "Има грешка със mysql-a!";
}
}
}
?>
 
trevata каза:
кажи кои полета искаш да ъпдеитваш и с какви стойности

Еми то нали си ъпдате това за парите просто да се добави и за respect и като някой влезне с линка на потребителя кадето се е регнал да не дава само пари а да дава и пари и респект и да дава между 100 и 200 респект :)

Това не е гората а BG-Life модвал сам я 1 месец просто добавих и такова за Воте обаче сам променил нещата да дава пари место там да дава точка иначе кода е от гората да ако неси забелязал почти сички игри са направили така с линк даим дава пари,злато и друго неща като влезнеш
8)
 
Добре де, а как е полето в базата данни? Не обичам да си играя на ясновидци :twisted:
 
oniq каза:
Добре де, а как е полето в базата данни? Не обичам да си играя на ясновидци :twisted:

`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(11) collate cp1251_bulgarian_ci NOT NULL default '',
`pass` varchar(60) collate cp1251_bulgarian_ci NOT NULL default '',
`mail` varchar(60) collate cp1251_bulgarian_ci NOT NULL default '',
`lvl` tinyint(2) NOT NULL default '0',
`lista` int(11) NOT NULL,
`exp` int(11) NOT NULL default '0',
`money` int(11) NOT NULL default '2000',
`power` int(11) NOT NULL default '25',
`weaponr` int(5) NOT NULL default '0',
`weaponl` int(5) NOT NULL default '0',
`weapong` int(5) NOT NULL default '0',
`wins` int(11) NOT NULL default '0',
`loses` int(11) NOT NULL default '0',
`fighter` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`killer` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`busy` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`attacked` int(11) NOT NULL default '0',
`level` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`jobs` int(11) NOT NULL default '0',
`nrg` int(3) NOT NULL default '100',
`maxnrg` int(3) NOT NULL default '100',
`bank` int(11) NOT NULL default '0',
`sex` varchar(5) collate cp1251_bulgarian_ci NOT NULL default 'male',
`firm` varchar(11) collate cp1251_bulgarian_ci default NULL,
 

Горе