изображение на определено място

k0kytak

Registered
Как мога да направя следното нещо което сам дал на снимката доло тоест напримерно имам построена къща и да я изкарва вархо някакъв терен там кадето ми се записват къщите е таблицата users и полетата house1,house2,house3 като не е построена къща изважда 0 в едно от полетата а като е построена изважда 1


6eebcafe1bc6cad6eade591a5571e426_604x469.jpg
 
Код:
 <div style="background-image: url(kartinka); width: 100px; height: 100px;"> <? if ( $my[house1] == '1' ) $visible1 = 'block'; else $visible1 = 'none';   echo "<img scr='kartinka.png' style='display: $visible1'>"; ?> </div>
 
ами с css

всяка картинка я затравяш с по 1 div и задаваш стойности ..

примерно

<div class="k1"> <img src="image1.jpg" > </div>

в css файла правиш така :

.k1 {

margin-top: 15px ;
margin-left: 15 px;
margin-right: 15 px;
margin-bottom: 15 px;

}и така задаваш на всяка картинка каде да стой .
 
vik96 каза:
Код:
 <div style="background-image: url(kartinka); width: 100px; height: 100px;"> <? if ( $my[house1] == '1' ) $visible1 = 'block'; else $visible1 = 'none';   echo "<img scr='kartinka.png' style='display: $visible1'>"; ?> </div>

мерси стана +1
 
Ама има 1 проблем като са повече от 1 изображение и става варгала..
Значи като задавам кординати напримерно на 2 рото изображение и 3 тото ходи след него :shock:
Как мога да го оправя ?


Код:
<?php
if ( $row[house1] == '1' ) $visible1 = 'block'; else $visible1 = 'none';   echo "<img src='images/zgradi/hause1.gif' style='margin-left: 100px; margin-top: 15px; display: $visible1'>";
if ( $row[house2] == '1' ) $visible2 = 'block'; else $visible2 = 'none';   echo "<img src='images/zgradi/hause2.gif' style='margin-left: -300px; margin-top: -125px; display: $visible2'>";
if ( $row[house3] == '1' ) $visible3 = 'block'; else $visible3 = 'none';   echo "<img src='images/zgradi/hause2.gif' style='margin-left: 100px; margin-top: 15px; display: $visible3'>";
?>
 

Горе