имам IP в картинка, но искам..

Rex

Registered
Имам скрипт който визуализира ip-то ти в картинка. Но е много грозно да пише само: Вашето IP е: 1213113...дъра дъра

Искам да се добави някоя картинка, както е направено тук: http://siyalbg.com/sign/ip.jpg или тук
http://www.danasoft.com/sig/kalit0.jpg


Кода който ползвам е:

Код:
<?php
$img_number = imagecreate(275,25);
$backcolor = imagecolorallocate($img_number,255,255,255);
$textcolor = imagecolorallocate($img_number,1,1,1);

imagefill($img_number,0,0,$backcolor);
$number = "Your IP is $_SERVER[REMOTE_ADDR]";

Imagestring($img_number,10,5,5,$number,$textcolor);

header("Content-type: image/png");
imagepng($img_number);
?>


Благодаря !

ПС: ако не може да се преработи този код, някой друг ако имате . ?? :oops: :oops:
 
Код:
<?
$kartinka = '123.JPG'; // картинката върху което ще се изписва текст
$text = 'ИП-то ти е : '.$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // текста
$color = '000000'; // цвета на текста също като #000000 без #
$x = '55'; // положението спрямо X
$y = '40'; // положението спрямо Y
$font = 'C:/windows/fonts/arial.ttf'; // пътя до шрифта
function cp1251_utf8( $sInput ) // функция за кирилицата иначе ще излизат маймунки
{
 $sOutput = "";

 for ( $i = 0; $i < strlen( $sInput ); $i++ )
 {
   $iAscii = ord( $sInput[$i] );

   if ( $iAscii >= 192 && $iAscii <= 255 )
     $sOutput .= "&#".( 1040 + ( $iAscii - 192 ) ).";";
   else if ( $iAscii == 168 )
     $sOutput .= "&#".( 1025 ).";";
   else if ( $iAscii == 184 )
     $sOutput .= "&#".( 1105 ).";";
   else
     $sOutput .= $sInput[$i];
 }
 return $sOutput;
}

if ((isset($text) || $text > "")) {
  $text = trim(cp1251_utf8($text)); //от функцията за кирилицата оправяме и премахваме празнините в началото и края
  $r1 = hexdec(substr($color, 0, 2));
  $g1 = hexdec(substr($color, 2, 2));
  $b1 = hexdec(substr($color, 4, 2));
    $image = imagecreatefromjpeg($kartinka);
   $color = imagecolorallocate($image, $r1, $g1, $b1);
  imagettftext($image, 13, 0, $x, $y, $color, $font,$text); //изписваме текста върху картинката. "13" е големината на шрифта т.е. size, "0" е под какъв ъгъл да е
 header("Content-type: image/jpeg");
  Imagejpeg($image);
  
}
?>
Тъй ли не видя темата по-надоло....
 
не, не съм я видял нещо.. извиниявам се за което..

Пробвах с дадените кодове в нея тема и в тази нестанаха.. все някакви грешки изписва... неможе да намери фонта.. задавах други пътища.. премествах го неще.. с урл пробвах пак неще да го намери. Промених изискванието за формата на jpg, gif, png преименувах кодовете за сътоветното разширение, пробвах с JPG JPEG jpg jpeg неще пак.. все грешки има... включен ми е gd-то.... вече незнам ;<

/едит:

промених вместо на кирилица да пише на латиница написах.. пак нестана..

незнам вече, незнам ;<<
 
При мен не става ,защо незнам ето какво ми дава
Код:
= 192 && $iAscii <= 255 ) $sOutput .= "&#".( 1040 + ( $iAscii - 192 ) ).";"; else if ( $iAscii == 168 ) $sOutput .= "&#".( 1025 ).";"; else if ( $iAscii == 184 ) $sOutput .= "&#".( 1105 ).";"; else $sOutput .= $sInput[$i]; } return $sOutput; } if ((isset($text) || $text > "")) { $text = trim(cp1251_utf8($text)); //от функцията за кирилицата оправяме и премахваме празнините в началото и края $r1 = hexdec(substr($color, 0, 2)); $g1 = hexdec(substr($color, 2, 2)); $b1 = hexdec(substr($color, 4, 2)); $image = imagecreatefromjpeg($kartinka); $color = imagecolorallocate($image, $r1, $g1, $b1); imagettftext($image, 13, 0, $x, $y, $color, $font,$text); //изписваме текста върху картинката. "13" е големината на шрифта т.е. size, "0" е под какъв ъгъл да е header("Content-type: image/jpeg"); Imagejpeg($image); } ?>
 
hishnika каза:
При мен не става ,защо незнам ето какво ми дава
Код:
......

ето тук.. още на 1-ви ред,
Код:
<? 
$kartinka = '123.JPG'; // картинката върху което
го направи
Код:
<?php
$kartinka = '123.JPG'; // картинката върху което
 
SharkpenT каза:
При мен всичко си е ОК :?: я дай кода който ползваш

Eто кода

Код:
<?php
$kartinka = 'stop.JPG'; // картинката върху което ще се изписва текст 
$text = 'ИП-то ти е : '.$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // текста 
$color = '000000'; // цвета на текста също като #000000 без # 
$x = '55'; // положението спрямо X 
$y = '40'; // положението спрямо Y 
$font = 'C:/windows/fonts/arial.ttf'; // пътя до шрифта 
function cp1251_utf8( $sInput ) // функция за кирилицата иначе ще излизат маймунки 
{ 
 $sOutput = ""; 

 for ( $i = 0; $i < strlen( $sInput ); $i++ ) 
 { 
   $iAscii = ord( $sInput[$i] ); 

   if ( $iAscii >= 192 && $iAscii <= 255 ) 
     $sOutput .= "&#".( 1040 + ( $iAscii - 192 ) ).";"; 
   else if ( $iAscii == 168 ) 
     $sOutput .= "&#".( 1025 ).";"; 
   else if ( $iAscii == 184 ) 
     $sOutput .= "&#".( 1105 ).";"; 
   else 
     $sOutput .= $sInput[$i]; 
 } 
 return $sOutput; 
} 

if ((isset($text) || $text > "")) { 
  $text = trim(cp1251_utf8($text)); //от функцията за кирилицата оправяме и премахваме празнините в началото и края 
  $r1 = hexdec(substr($color, 0, 2)); 
  $g1 = hexdec(substr($color, 2, 2)); 
  $b1 = hexdec(substr($color, 4, 2)); 
    $image = imagecreatefromjpeg($kartinka); 
   $color = imagecolorallocate($image, $r1, $g1, $b1); 
  imagettftext($image, 13, 0, $x, $y, $color, $font,$text); //изписваме текста върху картинката. "13" е големината на шрифта т.е. size, "0" е под какъв ъгъл да е 
 header("Content-type: image/jpeg"); 
  Imagejpeg($image); 
  
} 
?>
 
Стартирах демото и ми показа че имам инсталирано GD (въпреки че не знам какво е :) ) Незнам от каде идва проблема с тов а ИП :shock:
 
hishnika каза:
Стартирах демото и ми показа че имам инсталирано GD (въпреки че не знам какво е :) ) Незнам от каде идва проблема с тов а ИП :shock:

демото не може да покаже на твоя компютър-сървър дали има GD то показва там където е.

просто кода го сложи на твоя сървър и го стартирай.
 
Вижте пък аз к'во направих

image.png
 

Горе